Pas seseris benediktines

Bendruomenė | 2019-12-02

2019 m. gruodžio 27 d. EMERITUS klubo narių grupė viešėjo Kauno seserų benediktinių vienuolyne ir lankėsi šv. Mikalojaus benediktinų bažnyčioje.

Gausiai susirinkusius klubo narius svetingai pasitiko Kauno seserų benediktinių kongregacijos narė  teologijos daktarė VDU docentė sesuo Gabrielė. Ji labai išsamiai ir įdomiai,. negailėdama nei laiko, nei žinių, papasakojo benediktinių vienuolynų kūrimosi istoriją, kuri siejama su pirmuoju 1591m. Mikalojaus Kristupo Radvilos-Našlaitėlio funduotu moterų vienuolynu Nesvyžiuje. Paaiškinti šios bendruomenės įvairiais laikmečiais patirti įvykiai ir istorijos, akcentuota benediktinių socialinė veikla ir vykdomi projektai, padedantys visiems reikalingiems paramos.

Prie T. Matulionio relikvijos
Prie T. Matulionio relikvijos

Sesuo Gabrielė išsamiai papasakojo apie šv. Mikalojaus, Kauno miesto globėjo, bažnyčią, šios gotikinės šventovės 2009 m. perduota Kauno seserų benediktinių vienuolynui. Bažnyčioje saugoma benediktinių kapelionu 1936-1943 m. buvusio ir 2017 m.palaimintuoju paskelbto Teofiliaus Matulionio relikvija.

Po tris valandas trukusios įdomios ekskursijos nuoširdžiai bendravome ir vaišinomės prie arbatos.

Padėkoję sesei Gabrielei, kurios devizas yra būti žmogumi visiems įvairiomis aplinkybėmis, palikome šią šventovę susipažinę su mums dar vis nepažinta aplinka ir praturtėjusia dvasia.

Dr. Liudvika Naginevičienė

Kitos naujienos