Veikla

Klubo nariai renka Universiteto istorijai išliekamąją  vertę turinčią archyvinę medžiagą, padeda tvarkyti Universiteto muziejų, bendrauja su Universiteto, fakultetų  vadovais ir kitų aukštųjų mokyklų veteranų organizacijomis.

 

Veiklos kryptys

 1. Padėti rinkti Universiteto istorijai išliekamąją vertę turinčią archyvinę medžiagą, ją sisteminti ir aprašyti;
 2. Padėti tvarkyti Universiteto muziejų;
 3. Kviesti veteranus rašyti atsiminimus apie Universiteto mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą;
 4. Bendrauti su Universiteto, fakultetų ir kitų padalinių vadovais, siekti, kad kiekvieno padalinio veteranai būtų skatinami įsitraukti į Klubo veiklą;
 5.  Perteikti pedagoginę ir mokslinę patirtį jauniesiems dėstytojams, mokslininkams ir studentams, prisidėti prie pedagoginio ir mokslinio darbo efektyvumo didinimo;
 6.  Skatinti veteranus dalyvauti rengiant mokslinę ir metodinę literatūrą, mokymo priemones, pagal galimybes dalyvauti Universiteto organizuojamose mokslinėse konferencijose;
 7.  Aktyviai dalyvauti fakultetų, katedrų ir studentų bendrijų organizuojamuose veteranų susitikimuose su studentais, raginti padalinių vadovus juos rengti;
 8.  Rengti ir reikšti nuomonę aktualiais Universiteto veiklos klausimais;
 9. Bendrauti su kitų aukštųjų mokyklų veteranų organizacijomis.

Informacija apie klubo veiklą pateikiama: “Įvykiai”, “Naujienos”, “Darbo grupės ir jų bei padalinių veiklos”

 

Darbo grupės ir jų bei padalinių veiklos

Istorinės atminties išsaugojimo grupės veikla

Renkama informacija ir ruošiami aprašai apie universiteto veteranus, tremtinius rezistentus, medžiaga atmintinų datų kalendoriui.

Pirmininkas
Prof. Rymantas Tadas Toločka
Darbo grupė
Rūta Urbanskienė Socialinių mokslų fakultetas +370 614 08 612
Elvyra Rinkevičienė Cheminės technologijos fakultetas +370 682 23 013
G. Pietarienė Mechanikos ir mechatronikos fakultetas +370 619 89 117
R. Krivickas Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas +370 614 14 867
B. Kriščiūnas Statybos ir architektūros fakultetas +370 650 26 800
L. Veržbolauskas Dizaino ir technologijų fakultetas
V. Jovaišienė Ekonomikos ir vadybos fakultetas +370 650 68 696
A. Paulauskienė Humanitarinių mokslų fakultetas
A. Akelis Informatikos fakultetas
A. Tamašauskas Fundamentaliųjų mokslų fakultetas
B. J. Leskauskas Muziejus
P. Grigonis Kūno kultūros ir sporto centras
R. Šakalytė Biblioteka

Kultūrinių renginių organizavimo grupės veikla

Mūsų laisvalaikis – tai laikas praleistas savęs ugdymui, gilesniam pasaulio ir tėvynės pažinimui, sportavimui, kūrybai, tikram poilsiui skaitant knygas, mokinantis užsienio kalbas bei bendraujant įvairiomis formomis.

Mūsų laisvalaikio moto –  tik nuolat patiems ugdantis – galėsime padėti sau ir kitiems.

Teisingas laisvalaikio leidimas susijęs su jo organizavimu ir savo būties leidimo šiame  gyvenimo tarpsnyje vertinimu. Laisvalaikio organizavimui skiriama vis daugiau dėmesio, vystant jo formas ir turinį.

Emeritų laisvalaikio formos labai įvairios:

 • lankymas švietėjiškų ir ugdančių sveiką gyvenseną paskaitų,
 • dalyvavimas įvairiuose renginiuose, diskusijų klubuose, knygų pristatymuose;
 • ekskursijos, pažintinės kelionės po Europą, Lietuvą ir Kauną;
 • saviugdos užsiėmimų lankymas ( užsienio kalbų mokymasis, literatūrinės popietės skaitant savo kūrybos kūrinius);
 • sportavimas ar kitokie kūno lavinimo būdai ( šiaurietiškas ėjimas su lazdomis, linijinių šokių, aerobikos treniruotės);

Todėl klube suburtos įvairios darbinės grupės, kurios atlieka laisvalaikio ir kitos veiklos organizacinį darbą.

Norint paįvairinti klubo narių laisvalaikį, suteikti galimybę artimiau susipažinti, o pažinti įvairių šalių, Lietuvos regionų žmonių papročius, tradicijas, gamtą, organizuojamos 4 kelionės per metus: po dvi pavasarį ir rudenį. Kartais organizuojamos išvykos į spektaklius. Šiemet organizuota išvyka į knygų mugę. Laimutė Gulbinienė organizuoja ekskursijas į įdomius objektus Kaune.

Pirmininkas
Doc. Julius Danys

Klubo Emeritus kelionės

Kelionės ir išvykos 2018 m.

Sveikos gyvensenos ir saviraiškos grupės veikla

Sveikos gyvensenos ir saviraiškos grupės (SGs)  tikslas suformuoti ir įtvirtinti sveiko gyvenimo filosofiją emeritų tarpe, gilinantis į sveiko gyvenimo praktikas, skleisti SG žinias, įgūdžius ir pan.

Sveika gyvensena  – toks gyvenimo būdas, kai sąmoningai suprantama mityba, optimalus fizinis ir psichinis aktyvumas, racionalus poilsis, ligų išvengimas, žalingų įpročių atsisakymas, sveikatinimo procedūrų pripažinimas ir taikymas.

Juk sveikata išmintingųjų turtas!

SGs grupės uždaviniai:

 1. išklausyti paskaitas, duodančias naują SG supratimą;
 2. mokytis atlikti praktikas, pvz., sveikai ir teisingai kvėpuojant, maitinantis, sportuojant;
 3. pažinti ir taikyti sveikatinimo žinias išvengiant ligų, sveikatos trikdžių ir pan.
 4. dalintis gerąja patirtimi tarp klubo narių ir klubo draugų rate

SG grupės dalyviai praktikuoja vaikščiojimą su šiaurietiškomis lazdomis, aktyviai keičiasi sveikos mitybos receptais bei naujovėmis, lankome parodas ir muziejus, organizuojame paskaitas įvairiais švietėjiškais klausimais, turėjome dzenraizgymo pamokas; dalyvavome aromaterapijos ir kosmetikos paskaitose, mokėmės gražintis; lankėme įvairius kūrybinius užsiėmimus bei skaitymus Lietuvos 100- mečiui , emeritai pristatydavo savo kūrybą ( eilėraščius ar prozos kūrinius) , lankėmes Kauno rajone esančiame labirinte ir atlikome labirinto ėjimo praktikas , mokėmės gerti arbatas ( gintaro it kt.), rengėme kavos pažinimo popietes ir kt.

SG s grupės užsiėmimai organizuojami 1-2 kartus per mėnesį. Šios grupės veikloje dalyvauja per 40 emeritų.

Socialinė pagalba ir rūpestis kitais klubo nariais

Gyvenimas įgauna prasmę tik tada, kai pradedi galvoti ar gali padėti kitam, vienišam, sergančiam, neįgaliam. Emeritai mėgina įprasminti save bendram gėriui – visai nesunku tampa surinkti labdaros nešulį, o kartais visai nemenką, senelių namams, vaikams dienos centruose, globos namams. Kas kelinti metai emeritai surenka nemenkas labdaros porcijas Garliavos senelių globos  namams „Senjorų vila“, Kauno miesto pakraščiuose esantiems vaikų dienos centams (surenkami įvairūs indai, valgymo įrankiai, nuperkami virduliai, mikrobanginės krosnelės, patalynė ir kt.).

Emeritų nedidelė grupelė lanko vienišus, pasiligojusius, sergančius namuose ar ligoninėse savo narius. Visuomet dalyvauja  mirusiųjų narių šermenyse, laidotuvėse.

Kartais tenka nunešti ir lauknešėlį neįgaliems. Žinoma einama pas tuos, kurie buvo bendradarbiai, kolegos, draugai. Klubas yra gavęs tris padėkas už pagalbą ir labdarą.

Sportas, mankštos, šokiai

Nuo 2016m. emeritai sveikatinasi  linijinių šokių pamokėlėse-treniruoėse. Jas lanko 10-14 emeritų. Šokiai yra  ne tik laisvalaikio  forma, tai savitas mankštos/sportavimo būdas, kurio metu laviname judesius, pusiausvyrą. Po užsiėmimų smagu kartu pabendrauti prie kavos puodelio, pasišnekučiuoti.

Lankiusieji gali patvirtinti, kad kojos tapo lankstesnės, stipresnės, geriau jaučiamas muzikos ritmas, susiformuoja gera savijauta ir savistaba.

Daug metų veikia aerobikos užsiėmimai, kuriuos organizuoja Janina Račkauskienė.

Lankančios emeritės šiuos užsiėmimus ir po šiai dienai jaučiasi ir atrodo jaunai ir gerai.

Piešimo, skaitymo ir rašymo terapijos

Emeritams nesvetimos įvairios sveikatinimo formos, tokios kaip piešimo, skaitymo ir rašymo, muzikos terapijos.  Mokslas įrodė, jog mes susieti su savo kūrybine energija per muziką, šokius, dainas, meditaciją, piešimą ir net rašymą (ypač laiškus).Tą ir mėginome patikrinti, organizuojant įvairias lavinimo terapijas.  Pvz. buvo organizuota piešimo užsiėmimas,  pasitelkiant Dzengaizgymo, fraktalų techniką, kurią vedė  menininkė- kolonistė Janina Zujienė. Tai labai ramus, išraiškingas

piešimas, kurio metu neskubant buvo formuojamos, naudojant įvairią dzenraizgymo piešimo techniką, paveikslo dedamosios, susijusios su kiekvieno dalyvio savistaba, jausmais, būsena. Jonė Čižinauskienė ta proga net eilėraštį sukūrė:

Dzenraizgymo pasekmė

Turėjau taloną pas reumatologą,
Žinojau jo reputaciją neblogą,
Per blatą pas jį patekau
Nutariau atsilyginti gražiau.
Ėmiausi dzenraizgymo meno,
Sako, jis teikia dvasinio peno.
Nuraizgiau atviruką įspūdingą,
Tekstą sukūriau nuotaikingą,
Nedrąsiai pas gydytoją užėjau,
Kas mane rekomendavo pamiršau,
Gydytojas apie siuntimą paklausė
Neturėjau. Kojos ir liežuvis neklausė.
Ištiesiau voką drebančia ranka,
Pasakiau, kad dzentechnika pasirinkta.
Gydytojas tuojau suprato
Ir nusiuntė mane pas psichiatrą,
Dar su gailesčiu tarė „ Pasitaiko“
Paaiškino, kad psichiatras
Dzingydymą pritaiko!

Daug postringavome ir diskutavome apie pozityvų mąstymą, teisingą rašymą (kai kas laiko net gydomuoju),  kuris visada turi būti pozityvus. Jame neturi būti neigiamų žodžių, minčių, net jeigu problema yra skaudi,  jos „išrutuliavimas“ turi užsibaigti pozityvia mintimi. Toks rašymas tarsi programa, kuri įgalins mus atsisakyti neigiamų būsenų, vertinimų, ligūstų būsenų, pergyvenimų.

Kalbų mokymasis

Emeritai labai noriai lanko užsienio kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, užsiėmimus.  Julija Sakalauskienė moko net dvi grupes kasmet ( pradedančiųjų ir pažengusiųjų), Vokiečių kalbos užsiėmimams vadovauja Tamara Bilinskienė,  O prancūzų – Birutė Strakšienė ( grupė pradėjo veikti tik nuo 2016 m.).

Anglų kalbą pažengusieji emeritai jau šeštus metus bestudijuojantys tapo  kaip viena šeima ir  net atskirą anglistų klubą įkūrė. Į šią grupę įsijungia vis daugiau atėjusiųjų iš akademinio darbo, kurių anglų kalba OK.  Ši grupė   be užsiėmimų rengia savas šventes, kalbėdami ir dainuodami tik angliškai. Jų žinių pristatymai anglų kalba vyksta Power Point pagalba, naudojant pažangius savo gebėjimų demonstravimo metodus.

Emeritų kūrybinė veikla

Vis dar emeritus domina kūrybinė veikla.  Vieni rašo eilėraščius, kiti mokslines knygas, o treti išmėgina literatūrinę prozą. 2015 m. buvo net išleista poezijos rinkinys, kuriame  net 15 autorių pateikė savo geriausius eilėraščius.

2017m. Juozas Deltuva kartu su bendraautoriais parašė vadovėlį „Statybinė medžiagotyra“.

Ruošiami specialūs Kalendoriai , kuriuose dedamos emeritų veiklos nuotraukos.

Norint pažinti, dalintis  emeritų kūryba, organizuojamos:

– kasmet kelios literatūrinės popietės  , pvz. “ Prozos ir poezijos skaitiniai“kuriose  susirinkusieji skaito savo kūrinius: apysakas, eilėraščius ( čia pasireiškia Jonė Čižinauskienė, Antanas Žiliukas, Fabiolė Paknienė, Jonas Minkevičius, Julija Sakalauskienė, Romutė Benkauskienė, Joana Šarkelienė, Marija Purvinienė, Aurelija Paulauskienė ir kt.), prisimenant nepriklausomybės signatarą Joną Basanavičių prisimenant,  pranešimą padarė A. Žiliukas.

įvairūs ciklai, pvz., paskutinis  „Skaitome LIETUVAI“;  jame  buvo pristatoma    emerito   Antano  Žiliuko  knyga   “Šlamant Tėvynės ąžuolams“,  (leidinys skirtas Lietuvos 100-mečiui); 

Žemiau pateikiame emeritės Fabijolės Paknienės eilėraštį

      EMERITAI

Mes emeritai –
Vyriausioji karta!
Mokslo fanatai
Studentiška dvasia.

Pirmyn Emeritai,
Pakelkime sparnus,
Atraskim iš naujo
Pasaulį ir draugus

TEGYVUOJA EMERITAI! VALIO!

Pirmininkas
Doc. Rūta Urbanskienė
Socialinės pagalbos kontaktai
Rūta Urbanskienė 8 (37) 43 52 08; +370 614 08 612
Aniceta Slavinskienė  8 (37) 35 24 37; +370 616 71 225
Arvydas Vitkauskas 8 (37) 74 37 43; +370 682 91 248

2019 m pirmo pusmečio SGS grupės veiklos ataskaita

Veteranų įskaitos tvarkymo ir pagerbimo grupės veikla

Renkama informacija apie naujai įstojusius klubo narius, sudaromi jubiliatų pagerbimo sąrašai.

Pirmininkas
Doc. Beata Tvarijonavičienė

Tradicijų saugojimo ir puoselėjimo grupės veikla

Šiuolaikinio universiteto įvaizdis sietinas su darnia mokslo ir profesinio ugdymo, tradicijos ir naujumo, klasikos ir modernių technologijų sąveika ir laisvos humanistinės minties sklaida. Universitetas visada buvo, yra ir turi būti pažangos ir tradicijų skleidėjas.

KTU EMERITUS klubo Tradicijų komisijos veiklos tikslas yra tęsti, puoselėti esamas ir padėti kurti naujas tradicijas:

 • saugant istorinę atmintį,
 • švenčiant akademines ir valstybines šventes,
 • minint žymių universiteto mokslininkų sukaktis ir pagerbiant apdovanojimus,
 • kuriant renginių scenarijus, universiteto simbolius ir regalijas.

EMERITUS klubas siekia prisidėti prie universiteto bendruomenės tęsiamų, puoselėjamų ir kuriamų tradicijų, kadangi tai yra universiteto tapatybės atspindys.

Pirmininkas
Doc. Liudvika Naginevičienė

EMERITUS internetinės svetainės grupės veikla

Internetinėje svetainėje pateikiama informaciją apie klubo veiklą, organizuojamus renginius, naujus narius.

Pirmininkas
Gražina Kriščiokaitienė