Sveikiname!

 

 

 

Nariai

Klubo nariai renka Universiteto istorijai išliekamąją  vertę turinčią archyvinę medžiagą, padeda tvarkyti Universiteto muziejų, bendrauja su Universiteto, fakultetų  vadovais ir kitų aukštųjų mokyklų veteranų organizacijomis.

Prof. ABRAITIS Rimgaudas

Statybos ir architektūros fakultetas

Dr. ADLIENĖ Diana

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Prof. AUGUTIS Stasys Vygantas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Dr. BAGDONIENĖ Liudmila

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Prof. BAKŠYS Bronius

Mašinų gamybos fakultetas

Prof. BALTRUŠIS Romualdas

Cheminės technologijos fakultetas

Prof. BANEVIČIUS Rimantas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. BAREIŠA Eduardas

Informatikos fakultetas

Prof. BAREIŠIS Jonas

Panevėžio institutas

Prof. BARGELIS Algirdas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Prof. BARZDAITIS Vytautas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Prof. BAZARAS Žilvinas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Prof. BERESNEVIČIUS Zigmuntas Jonas

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. BERNATONYTĖ Dalia

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Prof. BUČAS Jurgis

Statybos ir architektūros fakultetas

Dr. ČIBURIENĖ Jadvyga

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Prof. ČITAVIČIUS Algimantas Bronislovas

Istorinės atminties išsaugojimo grupės narys. Elektros ir elektronikos fakultetas

Dr. DAGILIS Vytautas

Mechanikos inžinęrijos ir dizaino fakultetas

Prof. DAUNYS Mykolas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Prof. DEKERIS Brunonas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Prof. DEKSNYS Rimantas Pranas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Dr. DOROŠEVAS Viktoras

Statybos ir architektūros fakultetas

Prof. DUDONIS Julius

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Habil. dr. FEDARAVIČIUS Algimantas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Prof. GEČYS Steponas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Prof. GRIGONIS Alfonsas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Prof. GRINIENĖ Elena

Cheminės technologijos fakultetas

Prof. GUTAUSKAS Matas Vytautas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Prof. GYLYS Jonas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Prof. JASINEVIČIENĖ Genovaitė

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Prof. JASINEVIČIUS Raimundas

Informatikos fakultetas

Habil. dr. JUCEVIČIENĖ Palmira

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Habil. dr. JUCEVIČIUS Robertas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Habil. dr. JUODEIKIENĖ Gražina

Cheminės technologijos fakultetas

Prof. KARGAUDAS Vytautas

Statybos ir architektūros fakultetas

Prof. KAŠUBA Romualdas

Statybos ir architektūros fakultetas

Habil. dr. KAUŠINIS Saulius

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Habil. dr. KAŽYS Rymantas Jonas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Prof. KIBIRKŠTIS Edmundas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Prof. KLEIZA Vytautas

Panevėžio institutas

Prof. KOPUSTINSKAS Audris

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Prof. KRIŠČIŪNAS Kęstutis

Socialinių mokslų fakultetas

Prof. KRIVICKAS Romanas Vladas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Prof. KUPREVIČIUS Giedrius Antanas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Dr. LELIŪGIENĖ Irena

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Habil. dr. LEVIŠAUSKAS Donatas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Prof. LIESIENĖ Jolanta

Cheminės technologijos fakultetas

Prof. LINONIS Vitas

Kūno kultūros katedra

Prof. LIUKAITIS Jonas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Prof. MASIOKAS Stanislovas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Dr. MINKEVIČIUS Jonas

Statybos ir architektūros fakultetas

Prof. NAVICKAS Algimantas Stanislovas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Prof. NAVICKAS Zenonas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Dr. NEMURAITĖ Lina

Informatikos fakultetas

Prof. PARADAUSKAS Bronius

Informatikos fakultetas

Habil. dr. PAULAUSKAS Lionginas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Prof. PEKARSKAS Vidmantas Povilas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Dr. PETRULIS Donatas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Prof. PETRULYTĖ Salvinija

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Dr. PLĖŠTYS Rimantas

Informatikos fakultetas

Prof. PRANEVIČIUS Henrikas

Informatikos fakultetas

Prof. RIMAS Jonas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Prof. RINKEVIČIUS Leonardas

Socialinių mokslų fakultetas

Prof. SAJAUSKAS Stanislovas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Prof. SAKALAS Algimantas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dr. ŠARKAUSKAS Kastytis Kiprijonas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Prof. ŠEINAUSKAS Rimantas

Informatikos fakultetas

Habil. dr. SIMUTIS Rimvydas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Prof. ŠINKŪNAS Stasys

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Habil. dr., Prof. SNITKA Valentinas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Dr. STARTIENĖ Gražina

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Prof. ŠTUIKYS Vytautas

Informatikos fakultetas

Habil. dr. TAMULEVIČIUS Sigitas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Prof. TARGAMADZĖ Aleksandras

Informatikos fakultetas

Prof. TOLOČKA Rymantas Tadas

Istorinės atminties išsaugojimo grupės vadovas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Prof. VAIŠNYS Rimas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Prof. VALANTINAS Jonas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Prof. VIRBALIS Juozapas Arvydas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Dr. VIRVALAITĖ Regina

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Prof. VITKAUSKAS Arvydas Juozas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Prof. VOLKOVAS Vitalijus

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Prof. ŽDANKUS Narimantas Titas

Statybos ir architektūros fakultetas

Prof. ŽILIUKAS Antanas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. ADAŠKEVIČIUS Rimas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Doc. ADOMAVIČIUS Arvydas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. ADOMAVIČIUS Juozas

Informatikos fakultetas

Doc. AKELIS Algimantas Edmundas

Informatikos fakultetas

Doc. ALABURDAITĖ Rasa

Cheminės technilogijos fakultetas

Doc. AMBRAZAS Ramūnas

Informatikos fakultetas

Doc. AMBRAZEVIČIUS Eugenijus

Informatikos fakultetas

Doc. ANILIONIENĖ Julija

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. APALAINIENĖ Audronė

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doc. BAJORIENĖ Vincenta

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. BALANDIS Alfredas

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. BALTRUŠAITIS Algirdas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. BALTRUŠAITIS Juozas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doc. BANIULIS Kazys Tomas

Informatikos fakultetas

Doc. BANKAUSKIENĖ Nijolė

Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas

Doc. BARILA Arvydas

Informatikos fakultetas

Doc. BARKAUSKAS Algirdas Enrikas

Dizaino ir technologijų fakultetas

Doc. BARKAUSKAS Virgilijus Jonas

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. BARKAUSKIENĖ Vanda

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. BARTKEVIČIUS Stanislovas Kęstutis

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. BARTOSEVIČIENĖ Vladislava

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doc. BAURIENĖ Genovaitė

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Dr. BELEŠKA Kęstutis

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. BIKULČIUS Jonas

Panevėžio institutas

Doc. BLONSKIS Jonas

Informatikos fakultetas

Doc. BRAZIENĖ Rūta

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Doc. BRAŽIŪNAS Antanas Juozas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. BUČIŪNAS Algimantas

Panevėžio institutas

Doc. BUDRIKIENĖ Irena Veronika

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. BULOVAS Virgilijus Vladislovas

Informatikos fakultetas

Doc. BUSILAS Alfredas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. CECHANAVIČIENĖ Nemira

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Dr. ČEPULIS Nerijus

Socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Doc. ČERNIUS Benjaminas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. CHREPTAVIČIENĖ Virginija

Socialinių mokslų fakultetas

Dr. CHRISTAUSKAS Česlovas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Doc. DAGYS Vitoldas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. DANYS Julius

Klubo viceprezidentas, kultūrinių renginių darbo grupės vadovas. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. DAPKUS Rimantas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. DAUNORIENĖ Giedra

Dizaino ir technologijos fakultetas

Doc. DELTUVA Juozas

Klubo viceprezidentas, Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. DIEČKIENĖ Daiva

Dizaino ir technologijos fakultetas

Dr. DOSINAS Alvydas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Doc. DOVIDAVIČIUS Romualdas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Dr. DRINGELIS Liucijus Albertas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. ELZBUTAS Henrikas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. GLAZUNOVA Veronika

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doc. GREBLIKAITĖ Jolita

Socialinių mokslų fakultetas

Doc. GREVYS Stanislovas

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. GRINIS Vygintas

Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas

Doc. GRUZDIENĖ Dainora

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. GUDELEVIČIUS Edvardas

Informatikos fakultetas

Dr. GUDONIS Aloyzas

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. GUDZINSKAS Juozas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Dr. GUDŽIUS Saulius

Elektros ir elektronikos fakultetas

Doc. GULBINIENĖ Aleksandra Laimutė

Kultūrinių renginių organizavimo grupės narė. Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. GVALDIENĖ Danutė

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. ISEVIČIUS Edmundas

Statybos ir architektūros fakultetas

Dr. JAKEVIČIUS Leonas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Doc. JAKŠTYS Juozas

Socialinių mokslų fakultetas

Habil. dr. JAKUBAUSKAS Vaidutis Feliksas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. JANICKAS Antanas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. JANICKIENĖ Elvyra

Kūno kultūros katedra

Doc. JANUŠAUSKAITĖ Nijolė Regina

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. JARUTIS Alfonsas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Doc. JONELIŪNAS Sigitas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Doc. JOVAIŠIENĖ Vita Irena

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dr. JUNEVIČIUS Algis

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Dr. JUODEIKIENĖ Inga

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. JUOZAPAVIČIENĖ Aldona

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doc. JURGAITIS Jonas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. JURJONIENĖ Violeta

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. KANAPECKAS Pranas

Informatikos fakultetas

Doc. KARPICKAITĖ Valerija Zofija

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. KATUNSKIS Jurgis

Dizaino ir technologijos fakultetas

Doc. KAVALIŪNAS Rimantas

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. KAVALIŪNAS Rimantas

Informatikos fakultetas

Doc. KERAS Valerijus

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. KIAULEIKIS Valentinas

Informatikos fakultetas

Dr. KILIENĖ Stanislava Bronė

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Dr. KITRYS Saulius

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. KLIMAVIČIŪTĖ Rima

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. KNYVA Vytautas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Doc. KRASAUSKAS Povilas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. KREIVĖNIENĖ Nijolė

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. KUBILIUS Vaclovas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. KUNIGĖNIENĖ Palmira

Dizaino ir technologijos fakultetas

Doc. KUTAS Ginutis Pranas

Statybos ir architektūros fakultetas

Dr. KUVYKAITĖ Rita

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Doc. LAZAUSKIENĖ Ramunė Aurelija

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Dr. LENKEVIČIUS Antanas

Informatikos fakultetas

Doc. LESKAUSKAS Benonas Jonas

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. LEŠKEVIČIENĖ Violeta

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. LISTOPADSKIS Narimantas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Doc. LOGINOVAS Aleksandras

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doc. LUKOŠEVIČIUS Viktoras

Panevėžio institutas

Doc. MAČERAUSKAS Vidmantas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Dr. MAČIKĖNAS Eugenijus

Informatikos fakultetas

Doc. MACIULEVIČIUS Stasys

Informatikos fakultetas

Dr. MARCINKEVIČIUS Romas

Informatikos fakultetas

Doc. MARCINKEVIČIUS Stanislovas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. MARČIUKAITIENĖ Aldona Petronėlė

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Dr. MARGELEVIČIUS Juozas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. MARKAUSKAS Romualdas Vitalius

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Dr. MARKAUSKAS Stanislovas

Mechanikos inžinęrijos ir dizaino fakultetas

Doc. MARMA Algimantas Jonas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. MARTYNAITIS Jonas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. MASIOKIENĖ Kristina

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. MASIULIS Rimantas Povilas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. MASTEIKA Romualdas Konstantinas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. MASTEIKAITĖ Vitalija

Dizaino ir technologijų fakultetas

Dr. MATICKAS Jonas Kazimieras

Informatikos fakultetas

Doc. MEDEKŠIENĖ Halina

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. MERGELEVIČIUS Juozas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Doc. MICKIENĖ Nemira

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doc. MICKŪNAS Stasys

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Doc. MICKUS Kazys Vytautas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. MIGONIENĖ Zita

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. MIKALAUSKAS Aleksandras

Dizaino ir technologijų fakultetas

Dr. MIKUČIONIENĖ Jūratė

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. MIKUCKAS Antanas

Informatikos fakultetas

Doc. MIKUCKIENĖ Irena

Informatikos fakultetas

Doc. MIKULIONIS Albertas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Dr. MILIŪNĖ Renata

Elektros ir elektronikos fakultetas

Doc. MILUKIENĖ Violeta

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. MINIALGA Virgilijus

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Dr. MISEVIČIENĖ Regina

Informatikos fakultetas

Dr. MISEVIČIUS Pranciškus Vylius

Administracija

Doc. MOCKAITIS Jonas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. MONKEVIČIENĖ Zita

Socialinių mokslų fakultetas

Doc. MONTVILAS Romualdas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. MUSNICKAS Juozas Romanas

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. NAGINEVIČIENĖ Liudvika Stanislova

Tradicijų saugojimo ir puoselėjimo grupės pirmininkė. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Dr. NAUJOKAITIS Ramūnas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Doc. NAVASAITIENĖ Antanina Liucija

Dizaino ir technologijų fakultetas

Doc. NAVASAITIS Jonas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. NAVICKIENĖ Rozalija

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. NENORTA Vidmantas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. NORKUVIENĖ Deimantė Džeraldina

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. NOVIKIENĖ Regina

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Doc. ORŽEKAUSKAS Petras

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doc. OTAS Alfredas

Informatikos fakultetas

Doc. PAKĖNAS Valdas Jonas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. PAKNIENĖ Fabijolė

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. PAKNYS Algimantas Antanas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. PAKNYS Leopoldas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. PALEVIČIUS Ramutis

Informatikos fakultetas

Doc. PALIONIS Albinas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. PAPRECKIENĖ Laima

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Dr. PATAŠIENĖ Irena

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Dr. PATAŠIENĖ Laima

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. PAUKŠTIENĖ Dalia

Statybos ir architektūros fakultetas

Dr. PETRAUSKAS Antanas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. PETRAUSKAS Vytautas

Informatikos fakultetas

Doc. PETRUŠKEVIČŪTĖ Danutė

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. PIETARIENĖ Gražina Marija

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. PIETARIS Kazys

Dizaino ir technologijų fakultetas

Dr. PILKAUSKAS Vytautas

Informatikos fakultetas

Doc. POCIUS Zigmantas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. POŠKA Algirdas

Humanitarinių mokslų fakultetas

Doc. POVILIONIS Algis Benjaminas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. POŽĖLA Ignas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Dr. PUIŠO Judita

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Doc. PUKYS Povilas Vaidotas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. PUNYS Jonas Gediminas

Informatikos fakultetas

Dr. PUNYS Vytenis

Informatikos fakultetas

Doc. PURVINAS Martynas

Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas

Dr. RAČKAUSKAS Gediminas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. RADVILAVIČIENĖ Irena

Dizaino ir technologijų fakultetas

Doc. RADVILAVIČIUS Česlovas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. RAGAIŠIENĖ Audronė

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. RAILA Saulius Povilas

Klubo prezidentas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. RATKEVIČIUS Kastytis

Elektros ir elektronikos fakultetas

Dr. RĖKLAITIS Vytautas

Informatikos fakultetas

Doc. RIBIKAUSKAS Antanas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Doc. RIDZVANAVIČIUS Jonas

Informatikos fakultetas

Doc. RINDZEVIČIUS Ramutis Vincas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Doc. RINKEVIČIENĖ Elvyra Danutė

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. RINKEVIČIUS Leonardas Petras

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. RIŠKUS Aleksas

Informatikos fakultetas

Dr. RUDGALVIENĖ Nijolė

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. RUTKAUSKAS Kęstutis

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. RUTKAUSKAS Romas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. SADAUSKIENĖ Gražina

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. SADEIKIENĖ Joana Danguolė

Dizaino ir technologijų fakultetas

Doc. ŠAKYS Vigintas

Informatikos fakultetas

Dr. ŠAPKAUSKIENĖ Alfreda

Ekonomikos ir verslo fakultettas

Dr. SASNAUSKAS Vytautas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. SEKLIUCKIS Vitolis

Informatikos fakultetas

Doc. ŠIMKŪNAITĖ Vida

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. ŠIRVINSKAS Arvydas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Dr. ŠLIBURYTĖ Laimona

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Doc. STAPONKUS Vladislovas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. STASIŪNAS Antanas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. STONYS Jonas Juozas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. STRAKŠIENĖ Birutė

Humanitarinių mokslų fakultetas

Doc. STULPINAS Raimundas

Informatikos fakultetas

Dr. SUDINTAS Antanas Rimantas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Dr. ŠUKYS Povilas

Panevėžio institutas

Doc. ŠUKYTĖ Vida Judita

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. ŠURNA Rimas Jonas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Dr. SUŠINSKAS Saulius

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Doc. TAMULYNAS Bronius

Informatikos fakultetas

Doc. TIKNEVIČIENĖ Irena Matilda

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. TILVIKAS Antanas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. TVARIJONAVIČIENĖ Beata

Veteranų įskaitos tvarkymo ir pagerbimo darbo grupės vadovė Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. URBANSKIENĖ Rūta Aurelija

Sveikos gyvensenos ir saviraiškos darbo grupės vadovė Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Doc. URBONAS Julius Algimantas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dr. VAICKELIONIS Giedrius

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. VAIDELYS Vytautas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. VAIKASAS Romualdas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. VAITKIENĖ Jūra

Statybos ir architektūros fakultetas

Dr. VALAKEVIČIUS Eimutis

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Dr. VALANČIENĖ Virginija

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. VALICKAS Jonas

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Doc. VALIKONYTĖ Vitalija

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. VASILIAUSKAS Vincas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. VAŠKYS Alfonsas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Dr. VASYLIUS Algimantas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. VEGYS Algis

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Doc. VENCKEVIČIUS Vytautas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. VENSKUS Rimantas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doc. VILKAS Ričardas Tautvydas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. VILYS Jonas Steponas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. VITKIENĖ Evelina Julijona

Cheminės technologijos fakultetas

Doc. VYŠNIAUSKIENĖ Dalia Marija

Socialinių mokslų fakultetas

Doc. VYŠNIAUSKIENĖ Žaneta

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. ZAKSIENĖ Genovaitė

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Doc. ŽĖBIENĖ Aldona Marytė

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Doc. ZENKEVIČIUS Algimantas

Panevėžio institutas

Dr. ŽIOGAS Vigantas Antanas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. ŽITKUS Leonas

Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas

Doc. ŽMUIDA Mykolas

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. ŽVINYS Juozas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

BAČKAITIS Darius

Ekonomikos ir verslo fakultetas

BAUMILIENĖ Valerija

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

BENIUŠYTĖ Janina

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

BILINSKIENĖ Tamara

Humanitarinių mokslų fakultetas

BULOVIENĖ Ona

Informatikos fakultetas

ČEPONIS Julius

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

ČIŽINAUSKIENĖ Jonė

Humanitarinių mokslų fakultetas

DIRVELIS Vytautas

Informatikos fakultetas

DOBILAITĖ Giedrė Irena

Humanitarinių mokslų fakultetas

EIDIMTAS Napoleonas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

FURMONAVIČIENĖ Zita

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

GUTAUSKAITĖ Danutė Marija

Statybos ir architektūros fakultetas

JANUŠAUSKAITĖ Stasė

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

JASŪDIENĖ Lucija

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

KAIRYTĖ Genovaitė

Humanitarinių mokslų fakultetas

KAVALIAUSKAS Vytautas Vaclovas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

KERŠIENĖ Reda

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

KOPUSTINSKIENĖ Gindra Marija

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

MAJAUSKIENĖ Veronika

Kūno kultūros katedra

MARGEVIČIENĖ Marija Gražina

Dizaino ir technologijų fakultetas

MARKAUSKIENĖ Aldona

Istorinės atminties išsaugojimo grupės referentė Ekonomikos ir verslo fakultetas

Dr. MINIOTAITĖ Rūta

Statybos ir architektūros fakultetas

PAULAUSKIENĖ Aurelija

Humanitarinių mokslų fakultetas

PAULIUTĖ Jūratė

Informatikos fakultetas

PRAŠMANTIENĖ Danutė

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

RATKIENĖ-VERBICKAITĖ Elena Nijolė

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

REGELSKIS Algimantas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

RINKEVIČIENĖ Praurima

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

SAKALAUSKIENĖ Julija

Humanitarinių mokslų fakultetas

SARAFINIENĖ Nijolė

Informatikos fakultetas

ŠARKELIENĖ Joana

Socialinių mokslų fakultetas

Dr. ŠIDLAUSKAS Vilius

Panevėžio institutas

SKVERNYS Vytautas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

STANKEVIČIENĖ Milda

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

ŠTARIENĖ Danutė Petronėlė

lektorė Kūno kultūros katedra

TALIŠAUSKAS Rimantas Jonas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

VILIŪNAS Gediminas Alfonsas

Statybos ir architektūros fakultetas

ZAJANKAUSKAS Stasys

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

ŽIDONIENĖ Almonsa

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

AMBRASIENĖ Marijona Inelija

vyresnioji asistentė Ekonomikos ir vadybos fakultetas

JUŠKEVIČIENĖ Raisa

Humanitarinių mokslų fakultetas

MARTIŠIENĖ Elena

vyresnioji asistentė Humanitarinių mokslų fakultetas

MARTIŠIUS Kazimieras Ramutis

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

MOCKAITIENĖ Birutė

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

NARGĖLIENĖ Irena Zita

vyresnioji asistentė Statybos ir architektūros fakultetas

OKULIČ-KAZARINAS Jaroslavas

vyresnysis asistentas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

ABRAITIENĖ Vita Marija

Informatikos fakultetas

ABROMAVIČIŪTĖ Ingrida

Administracija

ADLYS Gediminas Antanas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

ADOMAITIENĖ Dalia

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

ADOMAVIČIŪTĖ Birutė Ona

mokslinė sekretorė. Cheminės technologijos fakultetas

AKELIS Audrius

Administracija

ALEKNAVIČIENĖ Vida

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

ALIŠAUSKIENĖ Ona

Biblioteka

ANČERIENĖ Ona

Informatikos fakultetas

ANDRIUKAITIENĖ Ingrida

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

AUGUSTAITYTĖ Lukrecija

Kūno kultūros katedra

BAČAUSKIENĖ Marija

Elektros ir elektronikos fakultetas

BAJORIENĖ Jūratė

Kūno kultūros katedra

BAJORŪNIENĖ Irena Stanislava

Socialinių mokslų fakultetas

BAKŠIENĖ Aldona

Dizaino ir technologijos fakultetas

BALČIŪNAS Zenius

Transporto skyrius

BALČIŪNIENĖ Elvyra

Biblioteka

BALTRUŠAITYTĖ Snieguolė

Administracija

BANIENĖ Nijolė

Dizaino ir technologijos fakultetas

BANIONIENĖ Jūratė

Dizaino ir technologijų fakultetas

BARANAUSKAS Albinas

Administracija

BARAVYKIENĖ Nijolė

Informatikos fakultetas

BAREIŠIENĖ Dalia

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

BARILIENĖ Lina

Informatikos fakultetas

BARONAITĖ Aldona Teresė

Administracija

BARONAS Vidmantas

Administracija

BARONIŪNIENĖ Vladislava

Administracija

BAUŽIENĖ Jurgita

Administracija

BENKAUSKIENĖ Eugenija Ramutė

Humanitarinių mokslų fakultetas

BERNOTIENĖ Ona

Cheminės technologijos fakultetas

BIELIŪNIENĖ Violeta

Statybos ir architektūros fakultetas

BIELSKIENĖ Danutė Janina

Administracija

BIELSKIENĖ Vanda

Administracija

BINGELIENĖ Dalė Juzefa

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

BINGELIS Arūnas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

BITKEVIČIUS Vytautas

Administracija

BLECHERTIENĖ Ona

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

BLIEKIENĖ Rūta

Ekonomikos ir verslo fakultetas

BLOŽIS Petras Giedrius

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

BOGUŠIENĖ Genovaitė

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

BRAŽIENĖ Angelė

Administracija

BRONIŪNIENĖ Vladislava

Administracija

BUDRYTĖ Birutė

Informatikos fakultetas

BUKĖNAS Romualdas

Panevėžio institutas

BUOŽIS Martynas

Informatikos fakultetas

BURKUS Antanas Kazys

Statybos ir architektūros fakultetas

BUTKIENĖ Irena Silva

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

BUTKUS Gintaras

Informatikos fakultetas

ČEBATAVIČIENĖ Ona Aldona

Administracija

ČEIČIENĖ Vida

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

ČELKIENĖ Genovaitė Salomėja

Administracija

CENFELDAITĖ Rita

Informatikos fakultetas

ČEPONIS Stasys

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

CHLEBOPAŠOVIENĖ Ona

Administracija

CHOMSKIS Romanas

Elektros ir elektronikos fakultetas

ČIAUČIONAS Arvydas Stanislovas

Kūno kultūros katedra

CIBULSKYTĖ Lena Gertrūda

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

ČINIKAS Antanas

Administracija

ČIRPUVIENĖ Ona

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

ČIURINSKIENĖ Vitalija

Administracija

ČIVILIS Valentinas

Dizaino ir technologijos fakultetas

DAMBRAUSKIENĖ Aušra

Informatikos fakultetas

DAMBRAUSKIENĖ Marijona

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

DAMBRAUSKIENĖ Marta

Biblioteka

DANIELIUS Edvardas

Dizaino ir technologijos fakultetas

DANIENĖ Vida Ona

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

DARAŠKEVIČIŪTĖ Irena

Humanitarinių mokslų fakultetas

DEGUTYTĖ Rasutė Nijolė

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

DĖMENIENĖ Alina

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

DILIŪNAITĖ Elena

Administracija

DIRGĖLIENĖ Elvyra

Administracija

DOVEIKA Viktoras

Statybos ir architektūros fakultetas

DOVYDAITYTĖ Vanda

Biblioteka

DUCHAVIČIENĖ Angelė

Informatikos fakultetas

DUCHAVIČIUS Aleksandras

Administracija

DUOBINIENĖ Genė

Biblioteka

DZIDOLIKAS Beniaminas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

EIDRIGEVIČIENĖ Vitalija Alma

Panevėžio institutas

GABRĖNIENĖ Rita

Biblioteka

GAIGALIENĖ Gražvyda

Kūno kultūros katedra

GAIŽAUSKAITĖ Lina

Administracija

GALINIENĖ Simona

Informatikos fakultetas

GAUBIENĖ Stasė

Dizaino ir technologijos fakultetas

GIEDRAITIS Juozas

Informatikos fakultetas

GIMBUTIS Romas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

GOŽELSKYTĖ Janina

Administracija

GRIGALIŪNIENĖ Marija

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

GRIGIENĖ Skirmantė

Administracija

GRIGONIS Povilas

Kūno kultūros katedra

GRINEVIČIENĖ Valerija

Administracija

GRIŽIENĖ Gražina

Administracija

GRYBAUSKAS Gerutis

Informatikos fakultetas

GUDAUSKIENĖ Salomėja

Informatikos fakultetas

GUDIENĖ Živilė

Administracija

GUZULAITIS Romas Petras

Administracija

ILGŪNIENĖ Salomėja

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

ISEVIČIENĖ Danutė

Statybos ir architektūros fakultetas

IVAŠKIENĖ Adelaida

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

JAKIMONYTE Angele

Administracija

JAKUBAUSKAITĖ Rūta

Administracija

JAKUBČIONIS Alvydas

Administracija

Doc. JANICKIENĖ Elvyra

Kūno kultūros katedra

JANKAUSKAITĖ Aldona

Dizaino ir technologijos fakultetas

JANKAUSKAS Jonas Algimantas

Panevėžio institutas

JANKAUSKATĖ Aldona

Dizaino ir technologijų fakultetas

JANKAUSKIENĖ Dalia

Administracija

JANKAUSKIENĖ Janina

Administracija

JANULAITYTĖ Rūta

Biblioteka

JARAŠIŪNIENĖ Birutė

Informatikos fakultetas

JASEVIČIENĖ Regina

Biblioteka

JAŠKIENĖ Vita Sigutė

Informatikos fakultetas

JOFĖ Agnė

Informatikos fakultetas

JOKIMIENĖ Janina

Informatikos fakultetas

JONAITIENĖ Danguolė

Biblioteka

JONAITIS Jonas Titas

Dizaino ir technologijos fakultetas

JUCAITIENĖ Aldona

Administracija

JUODIŠIUS Ervydas

Cheminės technologijos fakultetas

JURELIENĖ Daiva

Statybos ir architektūros fakultetas

JURGELIONIENĖ Asta Elena

Administracija

JUŠKA Vladas

Elektros ir elektronikos fakultetas

JUŠKĖNIENĖ Elita

Administracija

KAMINSKAS Pranciškus

Administracija

KAMINSKIENĖ Kazytė

Cheminės technologijos fakultetas

KATKEVIČIENĖ Birutė Marija

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

KAVALIAUSKAS Gediminas Jurgis

Kūno kultūros katedra

KAVALIAUSKIENĖ Regina

Administracija

KAZAKEVIČIŪTĖ Rasa

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

KELMIENĖ Zita

Panevėžio institutas

KERŠIENĖ Vitalija

Informatikos fakultetas

KERUCKIENĖ Danutė

Biblioteka

KIBILDIENĖ Nijolė

Administracija

KILDIENĖ Marija Irena

Informatikos fakultetas

KIMTIENĖ Irma

Administracija

KINDSFATERIENĖ Kristina

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Dr. KIVERIENĖ Julė

laboratorijų skyriaus vedėja Cheminės technologijos fakultetas

KLEPONIENĖ Bronė

Informatikos fakultetas

KLIMAVIČIUS Zigmas

vyr. inž. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

KLIŠAUSKIENĖ Zita

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

KOLESNIKIENĖ Kristina

Administracija

KONDRATAVIČIENĖ Ona

Administracija

KOROLKOVA Janina

Administracija

KOVALČENKO Adelija

Administracija

KREGŽDĖ Algis Konstantinas

Kūno kultūros katedros sekcija

KRIŠČIOKAITIENĖ Gražina

Emeritus klubo svetainės administratorė Administracija

KRIŠČIŪNAS Jonas

Informatikos fakultetas

KRIŠČIŪNIENĖ Salomėja

Socialinių mokslų fakultetas

KRUKONIS Algirdas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

KUBILIŪNAITĖ Vida

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

KULIKAUSKAS Antanas

Informatikos fakultetas

KUNIGONIENĖ Genė

Administracija

KURAUSKIENĖ Elena Zita

Administracija

KURŠEVIČIUS Jonas

Kūno kultūros katedra

KUŠLEIKIENĖ Zita

VIII rūmų valdytoja Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

KUZMINSKIENĖ Vita

Panevėžio institutas

KUZNECOVA Nadiežda

Administracija

KYBARTAS Vytautas Romualdas

Panevėžio institutas

LABAŠAUSKAS Vidmantas

Administracija

LAMAUSKAS Albertas

Statybos ir architektūros fakultetas

LENKEVIČIENĖ Nijolė

Informatikos fakultetas

LEVANDAVIČIENĖ Vanda

Administracija

LEVICKIENĖ Zita

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

LIAUGAUDAS Petras

Administracija

LIFANOVA Lidija

Administracija

LIMANAUSKIENĖ Virginija

Informatikos fakultetas

Prof. LINONIS Vitas

Kūno kultūros katedra

LIUTVINIENĖ Marija

Cheminės technologijos fakultetas

LUKENSKAS Aleksas Bronius

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

MAČIULAITIENĖ Valida

Administracija

MACKEVIČIENĖ Eglė Ina

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

MACKEVIČIENĖ Vida

Administracija

MAJAUSKIENĖ Veronika

Kūno kultūros katedra

MALAKAUSKIENĖ Laimutė

Kūno kultūros katedra

MARCINKONIENĖ Romualda

Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas

MARČIULIONIENĖ Daliutė Monika

Kūno kultūros ir sporto centras

MARKAUSKAS Jonas

Informatikos fakultetas

MARKAUSKAS Leonardas

MARKAUSKIENĖ Gražina

Informatikos fakultetas

MARMIENĖ Laima

Dizaino ir technologijų fakultetas

MARTIŠIUS Stasys

Informatikos fakultetas

MARTUSEVIČIŪTĖ Goda

Administracija

MAŠANAUSKAS Antanas

Cheminės technologijos fakultetas

MASEVIČIUS Viktoras

Administracija

MASIONYTĖ Asta

Administracija

Dr. MATIJOŠKA Stanislovas

direktoriaus pavaduotojas Maisto institutas

MATIUKAS Petras

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

MAŽEIKAITĖ Rita

Administracija

MAŽEIKIENĖ Jūratė

Administracija

MAŽEIKIENĖ Zita

Informatikos fakultetas

MELDAŽYTĖ Gražina

Administracija

MICHELBERTIENĖ Janė

Informatikos fakultetas

MICKEVIČIENĖ Virginija

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

MICKEVIČIUS Edvardas Kęstutis

Cheminės technologijos fakultetas

MIKŠAITĖ Liucija

Administracija

MIKULIONIENĖ Virginija

Informatikos fakultetas

MILEIKIENĖ Daiva

Administracija

MILIŠAUSKIENĖ Rūta

Administracija

MINIALGIENĖ Kazimiera

Administracija

Dr. MISEVIČIUS Pranciškus Vylius

Administracija

MIŠKINIENĖ Liudmila

Administracija

MIZERAS Gerardas-Kalikstas

technikas Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

MORKŪNAS Virgaudas Leonardas

Administracija

MORKVĖNAS Romaldas

Statybos ir architektūros fakultetas

MOTIEJŪNAS Edvardas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

MOTIEJŪNAS Vitas

Elektros ir elektronikos fakultetas

MOZERIS Petras

vyr. dėstytojas Kūno kultūros katedra

MULIONIENĖ Marija

Informatikos fakultetas

MYKOLAITIENĖ Melanija

Biblioteka

NAINIENĖ Aušrelė

Administracija

NARAŠKEVIČIŪTĖ Violeta

Ekonomikos ir verslo fakultetas

NAVIKAS Jonas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

NENORTIENĖ Danutė

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

PADAIGIENĖ Regina

Panevėžio institutas

PALIENĖ Rita

Administracija

PALIUŠIENĖ Virginija

Kūno kultūros katedra

PAUKŠTIENĖ Fausta

Administracija

PAULIUS Vidutis Juozas

vyresnysis inžinierius Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

PAURIENĖ Irena Nijolė

Administracija

PAURIENĖ Jūratė

Administracija

PETRAITIENĖ Aldona

Dizaino ir technologijų fakultetas

PETRAUSKAS Kostas-Ramutis

vyr.inžinierius-elektronikas Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

PETRAUSKAS Vytautas

Administracija

PETRAUSKIENĖ Irena

Administracija

PETRONIENĖ Nijolė

vyresnioji asistentė Kūno kultūros katedra

PETRUŠKEVIČIUS Liudas

Socialinių mokslų fakultetas

PILIPAUSKAS Kęstutis

Informatikos fakultetas

PILIPONIS Antanas

laboratorijos vedėjas Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

PLESECKIENĖ Margarita Aušrelė

Administracija

POCIŪIĖ Regina Teresė

Cheminės technologijos fakultetas

POCIUS Kęstutis

Informatikos fakultetas

PRIŠMANTIENĖ Nijolė

Administracija

PUODŽIUKYNIENĖ Virginija Zita

Sporto ir sveikatingumo centras

PURVINIENĖ Marija

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

PUSTELNIKOVAS Dimitrijus

Administracija

RAČKAUSKIENĖ Janina

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

RADZEVIČIENĖ Virginija

Biblioteka

RAULECKIENĖ Indrė

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

RAUSTYS Bernardas Benediktas

Informatikos fakultetas

RINKEVIČIENĖ Ilona Antanina

Humanitarinių mokslų fakultetas

RINKEVIČIENĖ Janina

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

RUČINSKIENĖ Violeta

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

RUDAITYTĖ Laimutė Ona

Cheminės technologijos fakultetas

RUDOKIENĖ Janina

Administracija

RUDZEVIČIUS Rimtautas

Administracija

RUPKUVIENĖ Aldona

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

RUZGIENĖ Margarita

Kūno kultūros katedra

ŠAKALYTĖ Reda

Biblioteka

SAMOLAITYTĖ Janina

Klubo referentė. Administracija

SAMUOLIENĖ Regina Stanislava

Administracija

ŠAPOKIENĖ Loreta

Kūno kultūros katedra

SAVICKIENĖ Zita

Administracija

ŠEINAUSKIENĖ Janina

Informatikos fakultetas

SELIMAVIČIENĖ Felicija

Administracija

SEMAŠKA Algimantas Jonas

Statybos ir architektūros fakultetas

ŠIDLAUSKAS Česlovas

orkestro vadovas Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas

ŠIMKIENĖ Danutė Ona

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

SIMNIŠKIENĖ Vida

Cheminės technologijos fakultetas

SIMOKAITYTĖ Nijolė

Biblioteka

ŠIMONIENĖ Rita

vyresnioji laborantė Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

ŠIUGŽDINIENĖ Janina

Administracija

SKEBERDIENĖ Danutė

vyr.dėstytoja Kūno kultūros katedra

SKRICKIENĖ Elena

Administracija

ŠLEINIUS Zenonas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

ŠLIUMBIENĖ Aldona

Administracija

SMETONAITĖ Edita

Statybos ir architektūros fakultetas

SMIRNOVIENĖ Gražina

Cheminės technologijos fakultetas

SPEIČIENĖ Rita

Statybos ir architektūros fakultetas

STALERONKA Alfredas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

STAPONIENĖ Vida

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

ŠTARIENĖ Danutė Petronėlė

lektorė Kūno kultūros katedra

ŠTREIMIKIENĖ Vilija

Informatikos fakultetas

ŠTREIMIKIS Antanas

Informatikos fakultetas

STRIUKIENĖ Danguolė

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas (Panevėžio institutas)

SUBAČIENĖ Alma

Administracija

ŠUMAUSKAITĖ Kristina

Biblioteka

ŠUNOKIENĖ Halina

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

SURGAUTIENĖ Emilija

Administracija

ŠURNIENĖ Marina

Informatikos fakultetas

ŠVARPLIENĖ Jadvyga

Administracija

ŠVELIENĖ Elvyra Stefanija

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

ŠVELNIENĖ Aldona

Dizaino ir technologijų fakultetas

TARASEVIČIUS Justinas Jurgis

laborantas Kūno kultūros katedra

TRIUKIENĖ Bronė

inžinierė programuotoja Informatikos fakultetas

URBANAVIČIENĖ Laima

Statybos ir architektūros fakultetas

URBONAVIČIENĖ Rūta Marija

Panevėžio institutas

URBONIENĖ Gidija

Biblioteka

URNEVIČIUS Vytautas

Statybos ir architektūros fakultetas

UUS Inga

Ekonomikos ir verslo fakultetas

VAIKASIENĖ Ona

Administracija

VAITIEKŪNAS Liutauras Ričardas

metodinio kabineto vedėjas Informatikos fakultetas

VAITIEKŪNIENĖ Vladislava

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

VAITKEVIČIENĖ Marija

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

VAITKEVIČIENĖ Raimonda

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

VALAIKIENĖ Aurika

Biblioteka

VALAVIČIŪTĖ Rita

Administracija

VALEIKIENĖ Violeta

Cheminės technologijos fakultetas

VALIŪNAS Juozas

Administracija

VALIŪNAS Juozas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

VANAGIENĖ Elika

Administracija

VANSEVIČIUS Albinas

Informatikos fakultetas

VARKALIENĖ Genovaitė

Administracija

VARNAS Vidmantas

Administracija

VASILIAUSKAITĖ Jadvyga

Panevėžio institutas

VAŠKELYTĖ Dalia

Biblioteka

VERBICKAS Ričardas

Kūno kultūros katedra

VILDŽIŪNIENĖ Danutė Marija

Biblioteka

VILIMIENĖ Regina Dalia

Administracija

VILKEVIČIENĖ Gaiva

Ekonomikos ir verslo fakultetas

VIŠČIUVIENĖ Daiva

Dizaino ir technologijos fakultetas

VIŠTAKIENĖ Janina

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

VITULSKIS Ramutis Bronislavas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

ZACHAROVIENĖ Elvyra

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

ZAJANKAUSKAITĖ Zita

Socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

ZDANYTĖ Jūratė

Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas

ŽĖGLIENĖ Laimutė

Elektros ir elektronikos fakultetas

ŽEMAITIS Gintautas

Administracija

ZENKOVIENĖ Aldona

Statybos ir architektūros fakultetas

ŽVIRBLYTĖ Auksana

Mechanikos inžinęrijos ir dizaino fakultetas

BAČIAUSKIENĖ Marytė

vyresnioji mokslo darbuotoja. Statybos ir architektūros fakultetas

Dr. BLAŽEVIČIUS Egidijus

Statybos ir architektūros fakultetas

Prof. BUBULIS Algimantas

vyriausiasis mokslo darbuotojas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. DAUBARIS Gediminas

vyresnysis mokslo darbuotojas Elektros ir elektronikos fakultetas

Dr. GARMIENĖ Galina

Vyr. mokslininė darbuotoja Cheminės technologijos fakultetas

Dr. KULIKAUSKIENĖ Meilutė Marija

v.m.b Cheminės technologijos fakultetas

Dr. LEBEDYS Alis

vyresnysis mokslo darbuotojas Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. LIUTKEVIČIUS Algirdas

vyresnysis mokslo darbuotojas Cheminės technologijos fakultetas

LUKŠYTĖ Vladislava

v.m.b Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dr. MAŽONIENĖ Edita

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. MILČIUS Eugenijus

jaunesys mokslo darbuotojas Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Dr. PETRAUSKAS Algimantas

vyresnysis mokslo darbuotojas Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

PUNIENĖ Jūratė

vyresnioji mokslo darbuotoja Informatikos fakultetas

Dr. RAČYS Viktoras

Cheminės technologijos fakultetas

Dr. RUPEIKIENĖ Marija

vyresnioji mokslo darbuotoja. Statybos ir architektūros fakultetas

Dr. SACEVIČIENĖ Virginija

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. ŠERŽENTAS Saulius

vyresnysisi mokslo darbuotojas Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

VALANČAUSKAS Julius

vyresnysis mokslo darbuotojas Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dr. VALTAS Julius

jaunesnysis mokslo darbuotojas. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Dr. ŽEMAITAITIENĖ Rima Julė

v.m.b Cheminės technologijos fakultetas

Transporto skyrius

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Panevėžio institutas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

"Studijų aidai" redaktorius Administracija

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Panevėžio institutas

Cheminės technologijos fakultetas

Socialinių mokslų fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Humanitarinių mokslų fakultetas

Humanitarinių mokslų fakultetas

Socialinių mokslų fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

vyr.dėstytojas Statybos ir architektūros fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Kūno kultūros katedra

Humanitarinių mokslų fakultetas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Administracija

Socialinių mokslų fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Kūno kultūros katedra

Statybos ir architektūros fakultetas

Informatikos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Socialinių mokslų fakultetas

Informatikos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

vyriausioji mokslo darbuotoja. Statybos ir architektūros fakultetas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

vyr. mokslo darbuotoja. Statybos ir architektūros fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

v.m.b Cheminės technologijos fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Dizaino ir technologijų fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

vyresnysis asistentas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Administracija

vyr.asistentė-lektorė Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Humanitarinių mokslų fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Informatikos fakultetas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Administracija

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Kūno kultūros katedra

Cheminės technologijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Informatikos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Socialinių mokslų fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Informatikos fakultetas

Informatikos fakultetas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Administracija

Laboratorijos vedėjas Statybos ir architektūros fakultetas

Administracija

Cheminės technologijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Administracija

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Kūno kultūros katedra

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Dizaino ir technologijos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Administracija

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Kūno kultūros katedra

Cheminės technologijos fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Kūno kultūros katedra

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas