Valdyba

Valdyba organizuoja klubo veiklą, vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus, jam atstovauja.

 

Valdyba

Doc. RAILA Saulius Povilas

Klubo prezidentas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

SAMOLAITYTĖ Janina

Klubo referentė. Administracija

Prof. BERESNEVIČIUS Zigmuntas Jonas

Cheminės technologijos fakultetas

Prof. ČITAVIČIUS Algimantas Bronislovas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Dr. DANYS Julius

Klubo viceprezidentas, kultūrinių renginių darbo grupės vadovas. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. DELTUVA Juozas

Klubo viceprezidentas, Statybos ir architektūros fakultetas

Prof. GRIGONIS Alfonsas

Istorinės atminties išsaugojimo grupės vadovas. Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Doc. GULBINIENĖ Aleksandra Laimutė

Statybos ir architektūros fakultetas

Doc. KANAPECKAS Pranas

Informatikos fakultetas

Doc. KERAS Valerijus

Statybos ir architektūros fakultetas

KINDSFATERIENĖ Kristina

Ekonomikos ir verslo fakultetas

KRIŠČIOKAITIENĖ Gražina

Emeritus klubo svetainės administratorė Administracija

MARČIULIONIENĖ Daliutė Monika

Kūno kultūros ir sporto centras

MARKAUSKIENĖ Aldona

Istorinės atminties išsaugojimo grupės referentė Ekonomikos ir verslo fakultetas

Doc. NAGINEVIČIENĖ Liudvika Stanislova

Tradicijų saugojimo ir puoselėjimo grupės pirmininkė. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Prof. NAVICKAS Algimantas Stanislovas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Doc. PAPRECKIENĖ Laima

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

PLESECKIENĖ Margarita Aušrelė

Administracija

Doc. POVILIONIS Algis Benjaminas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

RAČKAUSKIENĖ Janina

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Doc. RAILA Saulius Povilas

Klubo prezidentas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

ŠAKALYTĖ Reda

Biblioteka

SAMOLAITYTĖ Janina

Klubo referentė. Administracija

Doc. TVARIJONAVIČIENĖ Beata

Veteranų įskaitos tvarkymo ir pagerbimo darbo grupės vadovė Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Doc. URBANSKIENĖ Rūta Aurelija

Sveikos gyvensenos ir saviraiškos darbo grupės vadovė Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

 

Dokumentai

Klubo įstatai

 1. Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) veteranų klubas EMERITUS (toliau – Klubas) yra Universiteto darbuotojų visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pensinio amžiaus arba išėjusius į pensiją Universiteto pedagogus, mokslininkus ir kitus darbuotojus.
 2. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Universiteto statutu, Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų Profesinės etikos kodeksu ir šiais Įstatais.
 3. Klubo nariai yra Universiteto akademinės bendruomenės nariai.
 4. Klubas gali turėti savo simboliką ir atributus.
 5. Klubo būstinė yra KTU C.R. (K. Donelaičio g. 73) 101 kab. tel. 300745
 1. KTU  Akademinio Emerito statuso suteikimo tvarkos aprašas
  PATVIRTINTA
  Kauno technologijos universiteto
  Senato 2013 m. gruodžio 11 d.
  nutarimu Nr. V3-S-77
 1. Įsakymas dėl papildomų socialinių naudų KTU darbuotojams
  2018 m. gruodžio 20 d.
  Nr. A-672

Informacija ruošiama

Klubo nariai
yra Universiteto akademinės bendruomenės nariai, išėję į pensiją arba išdirbę daugiau 20 metų.

Norint tapti klubo Emeritus nariu
kreipkitės:

Centriniai rūmai K. Donelaičio g. 73 – 201 k.
darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val. ir  nuo 13 val. iki 16.30 val.

Norėdami stoti į klubą Emeritus, prašymo formą galite užpildyti atvykę į Centrinius rūmus K. Donelaičio g. 73 – 201 k. pas Reginą Kazakevičiūtę.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku