Valdyba

Valdyba organizuoja klubo veiklą, vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus, jam atstovauja.

Prezidentas

Klubo prezidentas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Viceprezidentai

Klubo viceprezidentas, kultūrinių renginių darbo grupės vadovas. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Klubo viceprezidentas, Statybos ir architektūros fakultetas

Referentė

Klubo referentė. Administracija

Valdybos nariai

Informatikos fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Kūno kultūros ir sporto centras

Elektros ir elektronikos fakultetas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Darbo grupių nariai

Istorinės atminties išsaugojimo grupės narys. Elektros ir elektronikos fakultetas

Kultūrinių renginių organizavimo grupės narė. Statybos ir architektūros fakultetas

Emeritus klubo svetainės administratorė Administracija

Istorinės atminties išsaugojimo grupės referentė Ekonomikos ir verslo fakultetas

Tradicijų saugojimo ir puoselėjimo grupės pirmininkė. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Istorinės atminties išsaugojimo grupės vadovas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Veteranų įskaitos tvarkymo ir pagerbimo darbo grupės vadovė Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Sveikos gyvensenos ir saviraiškos darbo grupės vadovė Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

 

Dokumentai

Klubo įstatai

 1. Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) veteranų klubas EMERITUS (toliau – Klubas) yra Universiteto darbuotojų visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pensinio amžiaus arba išėjusius į pensiją Universiteto pedagogus, mokslininkus ir kitus darbuotojus.
 2. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Universiteto statutu, Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų Profesinės etikos kodeksu ir šiais Įstatais.
 3. Klubo nariai yra Universiteto akademinės bendruomenės nariai.
 4. Klubas gali turėti savo simboliką ir atributus.
 5. Klubo būstinė yra KTU C.R. (K. Donelaičio g. 73) 101 kab. tel. 300745
 1. KTU  Akademinio Emerito statuso suteikimo tvarkos aprašas
  PATVIRTINTA
  Kauno technologijos universiteto
  Senato 2013 m. gruodžio 11 d.
  nutarimu Nr. V3-S-77
 1. Įsakymas dėl papildomų socialinių naudų KTU darbuotojams
  2018 m. gruodžio 20 d.
  Nr. A-672

3. Įsakymas dėl elektroninio pašto paslaugos teikimo tvarkos
2021 m. balandžio 28 d.
Nr. A-207

Informacija ruošiama

Klubo nariai
yra Universiteto akademinės bendruomenės nariai, išėję į pensiją arba išdirbę daugiau 20 metų.

Norint tapti klubo Emeritus nariu
kreipkitės:

Centriniai rūmai K. Donelaičio g. 73 – 101 k.
darbo dienomis – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 11 val. iki 14 val.

Norėdami stoti į klubą Emeritus, prašymo formą galite užpildyti atvykę į Centrinius rūmus K. Donelaičio g. 73 – 101 k. pas Janiną Samolaitytę. (e.p. janina.samolaityte@gmail.com arba emeritus@ktu.lt )

2. Prašymas skirti pašalpą