Pažintis su KTU rektoriaus emerito prof. Kęstučio Kriščiūno monografija

Svarbiausios | 2022-07-02

2022 m. birželio 28 d. Kauno technologijos universitete buvo pristatyta KTU rektoriaus emerito prof. Kęstučio Kriščiūno monografija „Mūsų Alma Mater – 100 metų Kauno technologijos universiteto raida 1950-2010 metais“ skirta Universiteto 100-mečiui paminėti. Į knygos pristatymą susirinko gausus būrys skaitytojų, Universiteto darbuotojų, taipogi dalyvavo monografijos recenzentai.

Autorius sakė, kad tokio leidinio Universitetui reikėjo, nes tai yra mūsų visų istoriją, kurią reikia žinoti kiekvienam, tai yra jo duoklė istorijai ir mūsų Alma Mater raidai. Leidinys, tai ne tik proginė knyga, skirta pažymėti Universiteto šimtmetį, bet ir atviras bei išsamus Universiteto raidos ir pertvarkų metraštis visuomeninių ir socialinių lūžių laikotarpiu.

Prof. Kęstutis Kriščiūnas net dvi kadencijas ėjo KTU rektoriaus pareigas būtent tuo laikotarpiu, kai Universitete vyko patys radikaliausi pokyčiai.

Šis leidinys – daugiaplanis, todėl vertingas daugeliu požiūrių, pirmiausia istorijai, Universiteto raidai ir ateičiai, aukštojo mokslo valdymui apmąstyti, svarbiam permainų laikotarpiui prisiminti ir iš ten pasisemti patirties būsimiems iššūkiams, kurių šiuolaikiniame pasaulyje randasi vis daugiau.

Autorius pateikia visapusišką Universiteto gyvenimo paveikslą: daugiausia dėmesio skiria 1950 – 2010 m. laikotarpiui su visomis jo detalėmis – nuo svarstymų apie Universiteto misiją ir ateitį, struktūrinių pertvarkų iki statistinių duomenų, ūkio valdymo detalių, atskleidžia šio sudėtingo ir besikeičiančio organizmo funkcionavimą, raidos problemas, džiaugiasi pasiekimais žvelgdamas su meile ir rūpesčiu į visą Alma Mater istoriją ir visus joje dirbusius ir dirbančius žmones. Taip knygoje išryškėja pagrindiniai ją išskiriantys akcentai – Universiteto transformacija iš sovietinio į modernų europietišką.

Autorius knygą dedikuoja ne tik akademinei bendruomenei, bet ir plačiajai visuomenei, kadangi Universiteto raida pateikiama kartu su plačiu šalies socialiniu ir politiniu bei tarptautiniu nuolatos besikeičiančiu kontekstu, tačiau interpretuoti Universiteto raidos atitiktį besikeičiančiam kontekstui skaitytojui paliekama laisvė savarankiškai.

Ši knyga tarsi atveria tas kryptis, kuriomis reikėtų gilintis siekiant suprasti, kaip veikia universitetai, kaip jiems galima padėti ir kaip dėl to gerėtų šalies gyventojų kultūrinis ir socialinis gyvenimas, stiprėtų valstybė. Knygą kviečiame įsigyti e-parduotuve.ktu.edu

Kitos naujienos