Tradicinė mokslo metų užbaigimo vakaronė

Svarbiausios | 2023-07-02

Daugiau nei 260 KTU veteranų klubo „Emeritus“ narių susirinko III-se KTU rūmuose 2023 m. birželio 13 d. į tradicinę mokslo metų užbaigimo vakaronę. Vakaronėje dalyvavo Magnificencija Universiteto rektorius E. Valatka, prorektoriai, fakultetų dekanai ir kiti garbūs svečiai.

Vakaronės vedėjai emeritai Kristina Kindsfaterienė ir Tadas Toločka pasveikino visus susirinkusius ir priminė, kad šiais metais anapinin išėjo septyni klubo nariai, jų tarpe profesorius, habilituotas mokslų daktaras, akademikas Danielius Eidukas, KTU rektorius, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Ramutis Petras Bansevičius. Tylos minute pagerbti klubo nariai iškeliavę į amžinybę.

Vakaronės metu pasveikintas profesorius Eugenijus Valatka tapęs KTU rektoriumi antrą kadenciją. Rektorius pasidalijo mintimis apie KTU pasiekimus ir vystymosi perspektyvas. KTU veteranų klubo „Emeritus“ prezidentas doc. Saulius Povilas Raila papasakojo apie Klubo veiklą 2022-2023 metais. Įteiktos rektoriaus padėkos klubo „Emeritus“ nariams: Valerijui Kerui – už energiją ir laiką puoselėjant veteranų klubo „Emeritus“ veiklą ir suartinant bendraminčius; Gražinai Kričiokaitienei – už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą klubo veikloje bei skiriant jėgas ir energiją klubo „Emeritus“ internetinės svetainės administravimui; Rymantui Tadui Toločkai – už profesionalumą, patirtį, energiją ir laiką skirtą KTU Istorinės atminties išsaugojimui.

Šių metų balandžio 20 d. sukako 120 metų, kai gimė Lietuvos energetikos mokslo patriarchas prof. Leonas Kaulakis. Išsamiau apie prof. Leono Kaulakio gyvenimo epizodus, darbinę veiklą Universitete papasakojo KTU Elektros ir elektronikos fakulteto Elektros energetikos sistemų katedros vedėjas profesorius Saulius Gudžius.

Humanitarinių mokslų daktaras Antanas Adomėnas, Amerikos lietuvis parašęs knygą „Lietuvių diaspora. Nuo Karaliaučiaus iki Čikagos“ trumpai papasakojo apie lietuviškąją diasporą ir tapatybės išsaugojimą už Lietuvos ribų.

Vakaronės dalyviai buvo pakviesti pasinėrė į istorinį nuotykį kartu su KTU viduramžių šokių klubu – SALTUS GLADII. Tai kolektyvas, kurį vienija meilė istorijai ir jos atkūrimui. Kolektyvas atkuria viduramžių, renesanso laikotarpio istorinius šokius, kurie būdavo šokami kilmingųjų ar prastuomenės. Kolektyvo nariai remdamiesistoriniais šaltiniais kruopščiai atkuria ne tik istorinius šokius, bet ir kostiumus.

Po oficialiosios dalies visi buvo pakviesti pratęsti vakaronę šeštame aukšte prie kavos puodelio

Kitos naujienos