GALKINAS Stepanas

Informatikos fakultetas

Biografijos faktai

(1954-03-11 – 2022-09-17)
Stepanas Galkinas 1977 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus-sistemotechniko specialybę. Kauno politechnikos institute ir Kauno technologijos universitete užėmė pareigas: MTS Automatizuotų valdymo sistemų žinybinėje laboratorijoje: jaunesniojo mokslo darbuotojo (1977-1979 m.), inžinieriaus (1979-1980 m.), vyresniojo mokslo darbuotojo (1980-1984 m.), Valdymo sistemų katedroje asistento (1984-1986 m.), Kolektyvinio naudojimo skaičiavimo centro AVS projektavimo skyriuje grupės vadovo (1986-1992 m.), Universiteto informacijos sistemų skyriaus vedėjo (1992-2000 m.), Personalo tarnybos direktoriaus (2000-2012 m.), Informacijos sistemų tarnybos direktoriaus pavaduotojo (2012-2013 m.), Informacinių sistemų centro: vadovo pavaduotojo (2013-2016 m.), projektų vadovo (2016-2017 m.).
2002 m. gruodžio mėn. Personalo direktoriaus S. Galkino iniciatyva, pritarus KTU rektoratui, buvo įkurtas KTU veteranų klubas „Emeritus“.
Baigęs darbą Universitete Stepanas Galkinas kartu su žmona Vida aktyviai dalyvavo Ringaudų bendruomenės centro ir Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklose.