Doc. IVANAUSKAS Algis

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Biografijos faktai

(1933-02-26 – 2013-03-14)