habil. dr. JANICKIS Vitalijus

Cheminės technologijos fakultetas

Biografijos faktai

(1948-04-21 – 2018-09-09)