Dr. DANYS Julius

Klubo viceprezidentas, kultūrinių renginių darbo grupės vadovas. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Biografijos faktai

(1941-03-26 Zarasų r.) inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras, ilgametis KPI /KTU darbuotojas, tremtinys.

Julius Danys gimė 1941 m. kovo 26 d. valstiečių šeimoje. 1951 m. spalio 2 d. kartu su tėvais ir mažamete seserimi buvo ištremtas į Tomsko srities Verchne-Ketsko rajoną. Tėvai dirbo miškų pramonėje.

J. Danys dvejus metus neturėjo galimybės lankyti mokyklą. Mokėsi savarankiškai iš atsivežtų vadovėlių. Nuo 1953 m. lankė Kurolino septynmetę mokyklą, ten 1957 m. baigė šešias klases.

1957 m. šeimai buvo leista išvykti iš tremties vietos be teisės grįžti į savo gimtą kraštą, į savo namus. Grįžusi į Lietuvą, šeima apsigyveno Biržų mieste. Julius, būdamas 16 metų, buvo priimtas į Biržų darbo jaunimo vakarinės vidurinės mokyklos septintą klasę. Mokėsi labai gerai ir 1962 m. baigė šią mokyklą aukso medaliu. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakulteto Chemijos pramonės mašinų ir aparatų specialybę. Buvusiam tremtiniui nebuvo leista stoti į pageidaujamą radiotechnikos specialybę. 1967 m. Institutą, kaip ir vidurinę mokyklą, baigė su pagyrimu ir buvo paskirtas dirbti KPI. Jam taip pat neleido dirbti dėstytoju, todėl įsidarbino tada naujai įkurtoje Įpakavimo automatų mokslinio tyrimo laboratorijoje inžinieriaus pareigose. Nuo 1973 m. – vyr. mokslinis bendradarbis.

Į aspirantūrą stoti jam taip pat nebuvo leista, tačiau 1976 m. technikos mokslų kandidato disertaciją apgynė eksternu (1993 m. – nostrifikuota technikos mokslų daktaro disertacija) ir toliau dirbo tose pačiose pareigose. J. Danys tyrinėjo pakavimo mašinų dinamiką, gabalinių gaminių kombinacinio dozavimo teoriją, konstravo ir tobulino pakavimo mašinas, kūrė pritaikytas darbui pakavimo automatuose daugiasrautes svorinio dozavimo mašinas, kartu su bendradarbių grupe sukūrė pirmąjį Sovietų Sąjungoje svorinį kombinacinį gabalinių gaminių dozatorių. Keli iš šių darbų rekomenduoti serijinei gamybai.

Julius Danys aktyviai dalyvavo mokslinėje veikloje: dalyvavo ir skaitė pranešimus KPI ir sąjunginėse konferencijose, paskelbė per 60 mokslinių straipsnių, yra 21 išradimo (iš jų 1– Lietuvos respublikos patento) autorius. Buvo daugiau kaip 20 mokslinio tyrimo darbų vadovu. Nepriklausomoje Lietuvoje atsivėrė galimybės išvykti į užsienį. Stažavosi Švedijos pakavimo tyrimų institute, kartu su Švedijos mokslininkais atliko darbą „Market Study of Packaging Materials and Technologies in Lithuania“. Dalyvavo Indijos pakavimo instituto, Vokietijos pakavimo instituto surengtuose pakavimo technologijų kursuose.

J. Danys dvi kadencijas buvo KTU Senato nariu. Dirbo Turto, revizijos ir socialinių reikalų komisijos pirmininko pavaduotoju. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, J. Danys pakviestas eiti docento pareigas KTU Chemijos technologijos fakultete, Dizaino ir technologijų fakultete, Klaipėdos universitete. KTU Mechanikos fakultete 2000 m. įkūrus Pakavimo technologijų magistrantūrą, aktyviai įsijungė į Pakavimo technologijų magistrantų rengimą: skaitė paskaitas, vedė laboratorinius darbus, vadovavo magistrantūros baigiamųjų darbų rengimui, buvo magistrantūros baigiamųjų darbų komisijos narys.

Julius Danys parengė naujus studijų modulius: „Logistikos pagrindai“, „Pakavimo sistemos“, „Maisto produktų pakavimo medžiagos ir technika“, „Pakuočių spausdinimo technologija“, „Funkcinis projektavimas“, „Pakuočių būvio ciklo analizė“, „Logistika, transportavimo ir sandėliavimo sistemos“ ir kt.

Nuo 2003 m. J.Danys buvo Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto „Pakavimas“ pirmininkas. Komitetas parengė 51 Europos standartų komiteto ir Tarptautinės standartų organizacijos išleistų standartų lietuviškąją versiją. Rengiant šiuos standartus J. Danys dirbo vertėju ir ekspertu. J. Danys taip pat dalyvavo kuriant lietuviškąją pakavimo srities terminiją (parengta apie 500 terminų).

J. Danys yra aktyvus visuomenės narys: dalyvavo II ir III Lietuvos sąjūdžio suvažiavimuose, yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narys, dalyvauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos suvažiavimuose.

Laisvalaikiu dirba sode ir sportuoja: aktyviai užsiima orientavimosi sportu, povandeniniu sportu, žaidžia šachmatais, yra aktyvus turistas. Jis dalyvauja orientavimosi sporto veteranų varžybose.

Julius Danys už darbinę ir visuomeninę veiklą apdovanotas SSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodos sidabro ir aukso medaliais, nusipelniusio Lietuvos standartizacijos darbuotojo Garbės ženklu, Padėkos ir Garbės raštais.

J. Danys 2006 m. baigė aktyvią darbinę veiklą. Šiuo metu yra aktyvus KTU veteranų klubo „Emeritus“ narys.

Parašė Julius Danys

Kaunas, 2016-10-21