Doc. KYTRA Stasys

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Biografijos faktai

(1935-01-20 – 2022-03-18)
Doc. Stasys Kytra gimė 1935 m. sausio 20 d. Vilniaus kaime. Mokėsi Vainiškių (Topolio) pradžios mokykloje, Skapiškio progimnazijoje, Kupiškio vidurinėje mokykloje. 1958 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo elektromechanikos inžinieriaus kvalifikaciją. S. Kytra 1964–1967 m. studijavo neakivaizdinėje aspirantūroje prie Lietuvos mokslų akademijos. 1969 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją „Videomagnetofono su diagonaliu rašymo metodu juostos traukimo mechanizmo dinamikos klausimai“, 1981 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. 1958–1960 m. dirbo KPI inžinieriumi, 1960 m. – Radioelektronikos mokslinio tyrimo instituto vyr. inžinieriumi-energetiku, 1960–1966 m. – LMA energetikos ir elektromechanikos instituto konstravimo biuro vyr. inžinieriumi-viršininko pavaduotoju. 1966–2002 m. – Kauno technologijos universiteto vyr. mokslinis bendradarbis, mokslinės grupės vadovas, mokslinės laboratorijos vadovas, vyr. dėstytojas, docentas. 1989 – 2000 m. Lietuvos energijos vartotojų asociacijos pirmininkas.
Doc. S. Kytra paskelbė per 150 mokslinių publikacijų, pripažinti 32 išradimai. Doc. S. Kytra – vadovėlio aukštesniosioms mokykloms „Elektros energetiniai įrenginiai ir instaliacija“ redaktorius (2001 m.), knygos „Energijos vartojimo pramonės įmonėse audito vadovas“ bendraautoris (2004 m.). 2006 m. S. Kytra išleido pirmąjį Lietuvoje šios srities vadovėlį aukštosioms mokykloms „Atsinaujinantys energijos šaltiniai“, kuris 2008 m. buvo įvertintas Švietimo ir mokslo ministerijos premija.
S. Kytros sukurti ir eksponuoti parodose mokslinių tyrimų prietaisai buvo pažymėti bronzos bei sidabro medaliais (Liaudies ūkio pasiekimų parodoje 1971 ir 1975 m.), tarptautinės pramonės parodos Kopenhagoje 1-ojo laipsnio diplomu 1982 m.