Doc. MAKAREVIČIUS Algirdas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Biografijos faktai

(1928-01-23 – 2015-03-02)
Algirdas MAKAREVIČIUS (1928-01-23 Kaunas), ekonomistas docentas, socialinių mokslų daktaras. 1950 m. baigė Kauno darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą, o 1955 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1955-1958 m. Vilniaus universiteto Politinės ekonomijos katedros aspirantas. Prof. Dz. Budrio vadovaujamas parengė ir 1962 m. apgynė daktaro disertaciją apie ekonominės minties raidą Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XIX a. trečiame dešimtmetyje. Pedagoginį darbą pradėjo LŽŪA Politinės ekonomijos katedroje (1958-1962) ir tęsė jį iki 1993 m. KPI Politinės ekonomijos (1990 m. reorganizuotoje į Ekonomikos teorijos) katedroje. 1967 m. jam suteiktas docento vardas. Skaitė kapitalizmo politinės ekonomijos, mikro ir makroekonomikos, ekonominių teorijų istorijos ir Lietuvos ūkio istorijos disciplinas. Įkūrus Inžinerinės ekonomikos fakultetą, A. Makarevičius buvo išrinktas jo dekanu ir tas pareigas ėjo nuo 1968 iki 1988 m. Labai daug nuveikė kuriant Inžinerinės ekonomikos fakulteto materialinę, metodinę bazę, formuojant pedagogų, mokslininkų kolektyvą ir rengiant specialistus inžinierius ekonomistus. Paskelbė mokslinius straipsnius apie ekonominę mintį feodalinio ūkio irimo Lietuvoje sąlygomis, ekonominių mokslų formavimąsi senajame Vilniaus universitete, darbo jėgos kaitą Kauno pramonėje. Bendradarbiavo rengiant Vilniaus universiteto istoriją, Didžiąją tarybinę ir Tarybų Lietuvos enciklopedijas.

Svarbiausi darbai: Ekonominės teorijos Vilniaus universitete 1783-1832 m. (1960), Lietuvos respublikos ekonomika 1918-1940 m., Faktai ir raidos tendencijos (su kitais, 1990).
Mirė 2015-03-02.
Plačiau:

A.Makarevičius. 20 metų KPI Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanate – Kaunas: Technologija, 2003.-96p.
Martinkus B. Nusipelnęs pagarbos dekanas. – Lietuvos ūkis. 1997. Nr. 10-11.