Doc. MIKŠTA Jaronimas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Biografijos faktai

(1932-09-16 – 2021-04-19)
Docentas Jeronimas MIKŠTA 1983 m. spalio 25 d. Leningrado M. Kalinino politechnikos institute apgynė elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertaciją „Vienfazės įtampos keitiklių į trifazę su ferorezonansiniais įtampos stabilizatoriais tyrimas 50–1000 Hz dažnių diapazone“.

Ilgus metus vadovavo Elektrotechnikos ir Energetikos fakultetams, buvo dekanas (1973 – 1990). Bendrosios ir Teorinės elektrotechnikos katedrų docentas, katedrų vedėjas (1966 – 1979). Labai daug jėgų ir energijos skyrė fakultetų mokslinei veiklai ir materialinei bazei.