Doc. NAGINEVIČIENĖ Liudvika Stanislova

Tradicijų saugojimo ir puoselėjimo grupės pirmininkė. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Biografijos faktai

Gimė 1937 m. vasario 5 d. Marijampolės mieste. 1943-1953 m. mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, . 1954 m. baigė Kauno universitetinę Maironio gimnaziją.

1960 m. baigė Kauno technologijos universitetą ir įgijo pluoštinių medžiagų mechaninės technologijos inžinierės specialybę.

1969-1972 metais mokėsi KPI (KTU) „Vibrotechnikos“ laboratorijos aspirantūroje.
1972 metais apgynė technikos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją „Magnetinių juostų dinaminių savybių kaitumo tyrimai traukiant jas preciziniais mechanizmais“. 1972 m. suteiktas technikos mokslų kandidato laipsnis.

.L. S Naginevičienė1960-1964 m. dirbo inžiniere mechanike fabrike „Silva“.
1964-1969 m. asistentė KTU Mašinų gamybos technologijos katedroje.
1972-1995 m. docentė KTU Mašinų gamybos technologijos katedroje.
1995-2010 m. docentė KTU Inžineriės mechanikos katedroje.
1975-1976 m. ir 1984 m. stažuotės Vokietijoje Drezdeno, Magdeburgo techikos ir Jėnos, 1995 m Štutgarto universitetuse kompiuterizuotų daugiakoordinatinių matavimų ir matematinės programinės įrangos srityje.

1984 m. stažuotė Lenkijoje Liublino politechnikos institute.

Mokslinių darbų kryptis – medžiagų mechaninių savybių dinamiškoje aplinkoje tyrimai, vėliau matematinės programinės įrangos sudėtingiems erdviniams geometriniams paviršiams matuoti daugiakoordinatiniais prietaisais kūrimas. Vėlesni moksliniai tyrimai profesinės komunikacijos srityje, skirti mokslininkams, inžinieriams ir techniniams darbuotojams ir metodinei mokomajai medžiagai rengti.

Mokslinių tyrimų duomenys skelbti ir konferencijose skaitytų pranešimų tekstai spausdinti Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, Šveicarijos ir JAV žurnaluose. Bendras publikacijų skaičius – 65. Svarbesni straipsniai:

Algorithmen zur Auswertung von Koordinatenmessungen an spiralverzahnten Kegelradern.
Naginevičienė, Liudvika Stanislova ; [Naginevičienė, Liudvika Stanislava] ; Kauno technologijos universitetas.
Microtecnic. Zürich : Agifa. 1994, nr. 3. p. 37-38.
ISSN: 0026-2854.
Sudėtingų kreivųjų paviršių matematinio modelio algoritmas.
Naginevičienė, Liudvika Stanislava ; Kauno technologijos universitetas.
Matavimai = Measurements = Измерения. Kaunas : Technologija. 2002, nr. 1(21). p. 43-44.[Recenzuojamas leidinys] ISSN: 1392-1223.
The studies of engineering professional communication.
Naginevičienė, Liudvika Stanislova ; Kauno technologijos universitetas.
Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development : the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. 2009. p. 146-150. ISSN: 1822-8070.

KTU Mašinų gamybos, Mechanikos, Dizaino ir Automatikos fakultetuose skaitė Matavimų teorijos, technikos ir praktikos kursą, Tarptautiniame studijų centre šį kursą skaitė vokiečių kalba. Profesinės inžinerinės komunikacijos paskaitas skaitė bakalauro ir magistro studijose taip pat ir vokiečių kalba. Vadovavo bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

L. S. Naginevičienė parengė ir išleido vadovėlių ir mokomųjų knygų. Svarbesni: Mašinų elementai: sksičiavimas ir konstravimas; vadovėlis / Kauno technologijos universitetas, 2000, 2006, 2011 m. kartu su bendraautoriais.
Profesinė komunikacija: mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas, 2009, 2010, 2011 m.

Iš vokiečių kalbos išvertė vadovėlį Geometrinių dydžių matavimai, 1997 m.
Doc. L. S. Naginevičienė aktyviai dalyvavo ir tebedalyvauja visuomeninėje ir politinėje veikloje. Viena pirmųjų įstojusi į Tėvynės sąjungos gretas, buvo pirmoji TS Kalniečių skyriaus pirmininkė. Dvi kadencijas 1995-1997 m. ir 1997-2000 m. buvo išrinkta į Kauno miesto savivaldybės tarybą, antrosios kadencijos metu vadovavo Kultūros ir švietimo komitetui. Ilgą laiką, iki 2009 m., vadovavo mokslo draugijai „Vibrotechnika“, buvo kasmetinė mokslinės konferencijos „Vibroengineering“ organizacinio komiteto narė. 2006 m. išrinkta ir iki 2016 m. buvo Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) Kauno skyriaus pirmininke. Nuo 2006 m. iki 2011 m. buvo KTU Senato Tradicijų ir akademinio protokolo komisijos pirmininkė..

Liudvikos Stanislavos Bėrytės Naginevičienės šeima – vyras Vytautas inžinierius (1928-2013), sūnūs Vytenis ir Rytis mokslų daktarai pedagogas ir verslininkas, vaikaičiai –inžinerinės krypties specialistai..

Liudvika Stanislava Bėrytė Naginevičienė už ilgalaikę mokslinę, pedagoginę ir aktyvą visuomeninę veiklą Kauno miesto savivalddybės apdovanota Santakos garbės ženklu, o už darbą Kauno miesto savivaldybės taryboje Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu.