Prof. NARGĖLAS Albertas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Biografijos faktai

(1935-03-14 – 2019-01-12)