Prof. PAULAUSKAS Kalikstas Vytautas

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Biografijos faktai

(1930-04-16 – 2021-01-02)

Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto profesorius, fizikinių mokslų daktaras, ilgametis KTU Profesinės sąjungos pirmininkas, aktyvus KTU veteranų klubo „Emeritus“ narys.

Kalikstas Vytautas Paulauskas gimė 1930 m. balandžio 16 d. Raseiniuose, 1954 m. baigė Kauno politechnikos institutą (nuo 1990 Kauno technologijos universitetas) ir dirbo jame. 1967– 1977 m. buvo Teorinės radiotechnikos katedros vedėjas, 1987 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Prof. K. V. Paulausko moksliniai interesai apėmė platų klausimų spektrą: molekulinė akustika, antenos ir mikrobangų įtaisai, elektroniniai ir kvantiniai mikrobangų prietaisai. Jis sukūrė interferometrinį metodą ultragarso sugerčiai skysčiuose matuoti. Naudodamasis gautomis interferometro reakcijos kreivėmis, su kitais mokslo darbuotojais sukūrė kompiuterizuotą metodą skysčių sugerties koeficientams apskaičiuoti. Paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių, parašė straipsnių dėstymo metodikos ir techninės terminologijos klausimais.

Prof. K. V. Paulauskas kartu su bendraautoriais parašė knygas: „Sutartiniai žymėjimai elektrotechnikoje, automatikoje ir radioelektronikoje“, „Antenos ir mikrobangų įtaisai“, „Elektroniniai mikrobangų prietaisai“, „Aiškinamasis kompiuterijos žodynas“, „Keturkalbis žodynas Informatika“, „Aiškinamasis kompiuterijos terminų santrumpų žodynas“.

1996 – 2000 m. jis buvo Lietuvos standartų departamento Terminologijos komisijos pirmininkas. Kartu su bendraautoriais rengė lietuviškuosius technikos terminijos standartus pagal ISO (angl. International Organization for Standartization), IEC (angl. International Electrotechnical Commission), atliko daugelio technikos standartų ekspertizę. Daug prisidėjo prie skaičiavimo technikos ir ypač kompiuterijos terminijos kūrimo ir tobulinimo.

Jaunystėje prof. K. V. Paulauskas aktyviai sportavo, buvo Lietuvos vandensvydžio čempionas, 1953-1957 m. ir 1970-1979 m. vadovavo Lietuvos vandensvydžio federacijai. Sportavo ir abu profesoriaus vaikai: sūnus Tauras, lankė vandensvydžio pratybas, o dukra Nida – krepšinio ir porą metų atstovavo Lietuvos jaunimo rinktinei. Aktyvų laisvalaikio leidimo būdą šeima tęsė visą likusį gyvenimą.

Prof. K. V. Paulausko gyvenimas ir veikla – gražus liudijimas to, kokius pėdsakus gali palikti gėrio siekianti kilni asmenybė. Jis buvo talentingas pedagogas, sumanus mokslininkas, gabus organizatorius ir jautrios sielos, didelės erudicijos ir inteligencijos žmogus, o kartu paprastas ir nuoširdus, mokantis išklausyti ir padėti, turintis stiprią valią ir kantrybę bei sugebantis kurti.