Prof. SASNAUSKAS Kęstutis

Cheminės technologijos fakultetas

Biografijos faktai

(1923-11-03 Telšiai – 2010-06-16 Kaunas), inžinierius technologas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas.

1942 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo 1-ąją berniukų gimnaziją, 1948 m. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto technologijos fakultete apgynė diplominį projektą, įgijo inžinieriaus technologo kvalifikaciją. Tais pačiais (1948) metais pradėjo dirbti pedagoginį darbą Cheminės technologijos fakultete.

Dirbo Neorganinės chemijos, vėliau Chemijos pramonės procesų ir aparatų katedroje, o ją likvidavus 1956 m. perėjo į Silikatų technologijos katedrą. 1955 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją tema „Hidroterminio proceso, panaudojant silikatinių dirbinių gamybai kreidos mergelį ir cementuojančias plėveles, tyrimas”. 1958 m. jam suteikiamas docento mokslinis vardas. 1962-1989 m. Silikatų technologijos katedros vedėjas, 1965-1991 m. – Cheminės technologijos fakulteto dekanas. Sukūrė autoklavinių silikatinių dirbinių kietėjimo procesų, individualių KHS sintezės, jų savybių ir panaudojimo mokslo KPI mokyklą. Nuolat skelbdamas tyrimų rezultatus, dalyvaudamas mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir užsienyje, K. Sasnauskas tapo žinomas kaip perspektyvios silikatų technologijos srities tyrinėtojas. 1972 m. apgynė daktaro (habil.dr.) disertaciją ir 1974 m. gavo profesoriaus vardą. 1968-1998 m. 12 jo vadovaujamų aspirantų (doktorantų) paruošė ir apgynė daktaro disertacijas. Mokslinių publikacijų sąrašą sudaro per 200 darbų. Suorganizavo du sąjunginius seminarus Kaune (1980 ir 1990) „KHS ir jų panaudojimas”. Yra 7 išradimų ir 3 Lietuvos patentų bendraautoris, pasaulio išradėjų olimpiados „Genius-98″ (Budapeštas) laureatas, 1984 m. Lietuvos valstybinės premijos laureatas. Iki 1993 m. dėstė cheminės technologijos procesus ir aparatus, chemijos pramonės automatizaciją ir kontrolę, silikatų pramonės mašinas ir aparatus, krosnis, džiovyklas ir dujų generatorius, rišamųjų medžiagų gamyklų įrenginius, šiluminius procesus ir įrenginius, mineralines rišamąsias medžiagas.

K. Sasnausko darbai yra reikšmingi ne tik teoriniu, bet ir praktiniu požiūriu, nes pagal jo pasiūlytą technologiją 1993 m. Kauno AB „Silbitas” buvo pradėta kalcio hidrosilikatų termoizoliacinių plokščių gamyba.

Buvo įvairių mokslinių tarybų moksliniams laipsniams teikti narys, mokslo ir technikos premijų komiteto narys, Lietuvos MA narys ekspertas (1991-1994) , žurnalo „Chemija” redakcinės kolegijos narys. Profesorius emeritas nuo 2001 m.

1965 m. jam buvo suteiktas LR nusipelniusio inžinieriaus vardas. 1981 m. apdovanotas SSSR Tautų draugystės ordinu.

Parengė E. Grinienė, B. Leskauskas

SASNAUSKAS Kęstutis