Prof. TOLOČKA Rymantas Tadas

Istorinės atminties išsaugojimo grupės vadovas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Biografijos faktai

(1943-10-10 Raseiniai) – inžinierius mechanikas, profesorius, technikos mokslų daktaras, Lietuvos nusipelnęs biomechanikas, Inžinerinės mechanikos katedros vedėjas (2003–2013), Lietuvos Biomechanikų sąjungos viceprezidentas (nuo 2002 m.).

Rymantas Tadas Toločka gimė tarnautojų šeimoje. Tėvas gydytojas, motina akušerė. 1961 m. aukso medaliu baigė Kauno IV vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos institutą. Besimokydamas visą studijų laiką pelnė vardinę stipendiją ir 1966 m. jas baigė diplomu su pagyrimu, įgydamas inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Gavęs paskyrimą dirbti Kauno politechnikos institute (KPI) Mašinų mokslo katedroje, dirbo joje asistentu. 1969–1972 m. mokėsi KPI technologijos mokslų mechanikos inžinerijos krypties aspirantūroje. Ją baigęs dirbo instituto mokslo centro Vibrotechnika ir Precizinių sistemų dinamikos ir stabilumo laboratorijos vyresniuoju moksliniu bendradarbiu (1972–1977). 1977 m. instituto mokslinėje taryboje apgynė disertaciją „Magnetinio įrašo aparatūros kasetinio vielos traukimo mechanizmo dinamikos ir sintezės ypatumai“, įgydamas technikos mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1977 m. rugsėjo mėn. dirbo Vibrotechnikos katedroje asistentu, vyresniuoju dėstytoju (1980–1981) ir docentu (1981–1984). 1984–1989 m. Technologinių įrengimų, o 1989–2004 m. – Taikomosios mechanikos katedrų docentas. Nuo 2002 m. Inžinerinės mechanikos katedros profesorius ir 2003–2013 m. jos vedėjas.

Prof. T. Toločkos mokslinių interesų sritys: adaptyvioji mechanika (suformulavo ir vystė koncepciją), aktyviosios medžiagos, mechaninių sistemų dinamika, biomechanika. Išspausdino 154 straipsnius moksliniuose žurnaluose, tarp jų 20 esančių ISI WEB of Science sąraše. Gavo 21 autorinį liudijimą ir 1patentą. Dalyvavo vykdant ES ir kitus tarptautinius mokslo projektus. Stažavosi De Monfort university, Leicester, UK (1999), Northern Illinois University, De Kalb, Illinois, USA (2000). Kėlė kvalifikaciją Australijoje, Belgijoje ir Švedijoje.

Prof. R. T. Toločka vadovavo 3 doktorantams ir buvo 2 doktorantų mokslinis konsultantas. Dirbo komitetuose technikos mokslų daktaro laipsniui teikti, buvo kviečiamas oponentu daktaro disertacijų gynimuose. Yra žinynų „The Mechatronics Handbook“. ed. by R.Bishop, – CRC Press, Boca Raton, 2002; „The Mechatronics Handbook: Mechatronic Systems, Sensors, and Actuators: Fundamentals and Modeling“. ed. by Robert H. Bishop–Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2008. Taip pat yra monografijos „Динамика прецизионных лентопротяжных механизмов“ (Андрюшкявичюс А.И., Рагульскис К.М., Варанаускас П.А. и др., Вильнюс: Мокслас, 1984) bendraautoris.

Skaitė bakalauro studijų programų modulių „Mechanizmų ir mašinų teorija“, „Biomechatronika“, „Mechanikos inžinerija“ ir magistro studijų programų autorinių modulių „Adaptyvioji mechanika“, „Adaptyviosios mechanikos sistemos“, „Mechanizmų sintezė“, „Inžinerinių sprendimų optimizavimas“ paskaitas. Vadovavo bakalaurų, magistrų ir inžinierių baigiamiesiems darbams, buvo magistro ir bakalauro studijų kvalifikacinių komisijų narys (2003–2013), doktorantūros studijų modulio Biomechanika komisijos pirmininkas (2010–2013), tarptautinio konsorciumo Baltech darbo grupės narys, parengęs ir kuravęs pirmąją KTU tarptautinę magistro studijų programą „Pramonės inžinerija ir vadyba“ (1997–2002), bakalauro studijų programos „Sporto inžinerija“ koordinatorius (2003–2013). Yra vadovėlio „Mechanizmų ir mašinų teorija“ (1994, su bendraautoriais S. Naujokaičiu, Ž. Pociumi, A. Kumpiku) ir vadovėlio „Automatikos mikromašinos“, (VGTU, 2005) skyriaus bendraautoris su A. Smilgevičiumi. Taip pat yra 22 mokomųjų knygų autorius. Yra IFToMM (Tarptautinė federacija mašinų ir mechanizmų mokslui vystyti) terminologijos žodyno (T .G. Ionescu at al. Terminology for the Mechanism and Machine Science. Mechanism and Machine Theory 38, 2003) ir penkių kalbų žodyno („Mechanikos terminų žodynas“– Kaunas: Technologija, 2019) bendraautoris.

Rymantas Tadas Toločka yra IFToMM Edukacinės, Mechanizmų ir mašinų mokslo istorijos ir Terminologijos standartizavimo pastoviųjų komisijų narys nuo 1998 m., Lietuvos nacionalinio komiteto narys (1998–2013), Lietuvos biomechanikų sąjungos viceprezidentas (nuo 2002), Lietuvos nusipelnęs biomechanikas (2013), Visuotinės Lietuvių enciklopedijos ir Technikos enciklopedijos straipsnių autorius.
KTU Mechanikos fakulteto (2003–2013) bei Kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo centro ir Kūno kultūros katedros (2010–2013) tarybų narys, Mechanikos ir mechatronikos fakulteto programų komiteto narys (2003–2013), universiteto Akademinės etikos kolegijos pirmininkas (2010–2011), tarybos technikos mokslų daktaro laipsniui teikti mašinų, mechanizmų ir automatinių linijų srityje mokslinis sekretorius (1978–1990), Lenkijos Bialystoko technikos universiteto „Acta mechanica et Automatica“ ir Šcecino universiteto „Methods of applied science“ žurnalų redkolegijų narys (nuo 2009 m.).

Parengė Rymantas Tadas Toločka