Doc. TVARIJONAVIČIENĖ Beata

Veteranų įskaitos tvarkymo ir pagerbimo darbo grupės vadovė Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Biografijos faktai

(1939-05-10)